Nationella minoriteter

Om du tillhör en nationell minoritetsgrupp har du rätt att få information och vara delaktig i beslut som berör den minoritetsgrupp som du är en del av.

Det är du själv som avgör om du tillhör en nationell minoritet eller ej – det handlar om vilken grupp du identifierar dig med och känner samhörighet med.

Socialstyrelsens hemsida hittar du information om vilka rättigheter du har.

Vad säger lagen?

På Sveriges riksdags webbplats hittar du Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724).

I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk hänvisas till språklagen (SFS 2009:600).

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.