Interna utvecklingsinsatser

Verksamhetsutveckling

Sedan 2001 har Vara kommun genomfört kommunövergripande utvecklingsinsatser för samtliga medarbetare vart fjärde år. Omfattningen har varierat mellan 60 timmar och 80 timmar och upplägget har varit det samma för alla medarbetare oavsett verksamhet.

Mallorca 2001

Verksamhetsutveckling 2001

Island 2005

Verksamhetsutveckling 2005

Tjeckien 2009

Verksamhetsutveckling 2009

Estland 2013

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.