Vara Lean

Ett tanke- och arbetssätt för hela organisationen.

Lean är alltid aktuellt. En del kallar det verktyg och metoder, men för oss är det ett sätt att tänka och verka i vår vardag. En filosofi som innebär en ständig strävan att nå det perfekta. En strävan utan slut men som är rolig och inspirerande.

Till vår hjälp finns en mängd verktyg och metoder att använda och här kan du hitta några av de som vi använder och se hur de fungerar i verkligheten.

Studiebesök?

Är du intresserad av att se hur vi arbetar med Lean i Vara kommun så har du möjlighet att boka in ett studiebesök. Kontakta vår lean-koordinator för mer information.

A3

Begreppet A3 beskriver formatet. Vi har valt att använda formatet A3 till både uppföljning av hälsa och säkerhetsarbetet, arbetsplaner och för förbättringsdokumentation.
Att begränsa informationsmängden till att rymmas på ett A3 papper gör att chanserna ökar att fler ser och läser materialet och att det också används

Leanövningar

Ett sätt prova teorierna i praktiken är att spela Leanlir!

Där spelar medarbetarna tillsammans istället för mot varandra. Den innehåller olika processer och man ska gemensamt hitta slöseriet i processer samt hitta orsakerna till dem. Man gör förbättringsförslag samt visualiserar och följer upp. Ett jättekul sätt att komma igång och tänka i andra banor.

Lean på egen hand

Kontinuerliga förbättringar i små steg är inte det enklaste alla gånger. Här hittar du en liten snabbguide i ämnet; Fem små steg för kontinuerliga förbättringar i vardagen.

Fem små steg

Här nedan återfinns orsaksanalys, handlingsplan och slöserijakten som separata dokument.

Handlingsplan – aktivitet

Lathund slöseri

Orsaksanalys

PDCA

Plan=planera, Do=genomföra, Check=analysera, Act=förbättra

PDCA-cykeln används för att testa och introducera förändringar. Det är ett systematiskt sätt att pröva förändringar för att se och lära om förändringen verkligen leder till den förbättring man vill uppnå. Detta är en bra metod när man arbetar med förbättringsförslag. PDCA- cykeln kan även visuellt visas i form av en Förbättringstavla.

Slutligen, låt aldrig PDCA-cykeln stå för ”Please Don´t Change Anything”.

Värdeflödeskartläggning

Det första verktyget som Vara kommun arbetade med under leanbegreppet var värdeflödeskartläggning. Det är ett verktyg som vi tycker ger oerhört mycket tillbaka i form av förbättringar och minskat slöseri på arbetet. Här nedan kan du läsa lite mer om hur vi har gjort hittills vid våra värdeflödeskartläggningar.

Värdeflödeskartläggning

5S

5S är ett verktyg som handlar om ordning och reda, om att ha en säker och funktionell arbetsplats. Det svåra med 5S är inte att skapa ordningen, det gör vi flera gånger om (på samma ställe) – utmaningen ligger i att bibehålla ordningen.

Läs mer om 5S i Vara kommun.

Begreppet A3 beskriver formatet. Vi har valt att använda formatet A3 till både uppföljning av hälsa och säkerhetsarbetet, arbetsplaner och för förbättringsdokumentation.
Att begränsa informationsmängden till att rymmas på ett A3 papper gör att chanserna ökar att fler ser och läser materialet och att det också används

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.