Landsbygdsutveckling

Här hittar du information om vad som är aktuellt just nu inom kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Bygdepeng administreras från och med 2017 av KulturVara. Ansökningshandling finns via länken till vänster ”Stöd till föreningslivet”.

Landsbygdsutveckling Vara kommun

Kommunstyrelsens har antagit ett politiskt program för landsbygdsutveckling i Vara kommun. Utifrån programmet har Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) i samverkan med berörda förvaltningar arbetat fram ett underlag till Riktlinjer Landsbygdsutveckling. Riktlinjer anger hur den politiska inriktningen ska omsättas till handling.

Den 16 maj 2016 bjöd kommunen in föreningar och allmänhet till en kväll där Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förslag på riktlinjer presenterades och där Peter Eklund, kulturgeograf och före detta framtidsspanare på Länsstyrelsen i Sörmland, pratade om landsbygdsutveckling i sort och smått och gav perspektiv på en levande landsbygd. Ett 50-tal personer deltog i träffen.

Efter kvällen fanns det möjligheter att lämna synpunkter och förslag gällande de föreslagna riktlinjerna. De olika sätten var: förfrankerade vykort, e-post samt BättreVara. Samtliga synpunkter/förslag har besvarats/kommenterats av en kommunal tjänsteman och redovisas här.

Riktlinje Landsbygdsutveckling: Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019

Här hittar du det politiskt antagna landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Kommunstyrelsens har antagit ett politiskt program för landsbygdsutveckling i Vara kommun. Utifrån programmet har Tillväxt- och utvecklingsavdelningen (TUA) i samverkan med berörda förvaltningar arbetat fram ett underlag till Riktlinjer Landsbygdsutveckling. Riktlinjer anger hur den politiska inriktningen ska omsättas till handling.

Den 16 maj 2016 bjöd kommunen in föreningar och allmänhet till en kväll där Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förslag på riktlinjer presenterades och där Peter Eklund, kulturgeograf och före detta framtidsspanare på Länsstyrelsen i Sörmland, pratade om landsbygdsutveckling i sort och smått och gav perspektiv på en levande landsbygd. Ett 50-tal personer deltog i träffen.

Efter kvällen fanns det möjligheter att lämna synpunkter och förslag gällande de föreslagna riktlinjerna. De olika sätten var: förfrankerade vykort, e-post samt BättreVara. Samtliga synpunkter/förslag har besvarats/kommenterats av en kommunal tjänsteman och redovisas här.

Riktlinje Landsbygdsutveckling: Riktlinje Landsbygdsutveckling 2016-2019

Här hittar du det politiskt antagna landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.