Omvärldsanalys

År 2020 har omvärldsanalysen uppdaterats, kompletterats samt till viss del reviderats och utgör underlag till budgetprocessen 2022. Syftet med omvärldsanalys 2020 är att ge en kommunövergripande bild över nuvarande samt kommande utmaningar och möjligheter Vara kommun står inför.

Vara kommunhus

Vara kommun i omvärlden 2019

Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade megatrender lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. Vara kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender, och bryter sedan ner dessa megatrender i vilken påverkan de får nationellt…

Vara kommun i omvärlden 2020

Sveriges kommuner och landsting har gjort en omvärldsspaning där fem olika så kallade megatrender lyfts fram; globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar. En megatrend påverkar människor och organisationer såväl internationellt och nationellt som lokalt. Vara kommuns omvärldsanalys tar sitt avstamp i dessa trender, och bryter sedan ner dessa megatrender i vilken påverkan de får nationellt…

Megatrender – globalt

Det finns ett antal övergripande områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – vars förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. De kallas ofta megatrender eller globala trender. De är ofta svåra att påverka lokalt och regionalt och konsekvenserna av dem kan se olika ut i olika delar av Sverige. Men oavsett om…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.