Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-19Anslaget sätts upp2019-06-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-18
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-19Anslaget sätts upp2019-06-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2019-07-12
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-05-22Anslaget sätts upp2019-05-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-21
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-20
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-17Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-07-11
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-20
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-05-27 Anslaget sätts upp
2019-06-04
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-06-26
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-262019-06-27
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-07-032019-07-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-26
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-22
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-05Anslaget sätts upp2019-06.05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-27
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-05-28Anslaget sätts upp2019-05-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-23
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-06-05Anslaget sätts upp:2019-06-07
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2019-07-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2019-02-212019-02-22
Protokollets förvaringGöliska IT2019-03-18
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-06-17Anslaget sätts upp2019-06-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-12
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-13Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-07-11
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-03-06Anslaget sätts upp2019-03-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-04
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-06-10Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-192019-06-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-12
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-04-032019-04-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-05-15

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse – slutlig rösträkning

Kungörelse Beviljat bygglov Gräsanden 10

Kungörelse Gräsanden 10

Kungörelse Ranaverken AB

Kungörelse scoutstuga Vedum 18:1

Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
Utställningsperiod 15 augusti 2018 – 14 september 2018
Avfallsföreskrifter_följebrev
Avfallsföreskrifter_utställningsversion

Budgetmöte Tolkförmedlingen Väst
Kungörelse budgetmöte 2018

Samråd miljökvalitetsnormer – Vattenmyndigehten – förlängt till och med 2018-09-14
Press vattenmyndigheterna 180914

Samrådsinbjudan – Detaljplan för Vakteln 3, Kronan i Vara tätort
Samrådstid: 2018-11-23 – 2019-01-02
Samrådsinbjudan – VAKTELN 3, KRONAN

Samrådsinbjudan – Detaljplan för Lagerhuset 6 m.fl. i Vara tätort
Samrådstid: 2018-11-23 – 2019-01-02
Samrådsinbjudan – LAGERHUSET 6 M.FL

Sammanträdesplan 2019

Klicka på bilden för att förstora den.

Sammanträdesdagar 2019_A62

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Kommunfullmäktige 2018-11-26
 Kommunfullmäktige 2019-02-25
Kommunfullmäktige  2019-03-25
Kommunfullmäktige 2019-04-29
Kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige 2019-06-17

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-19Anslaget sätts upp2019-06-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-18
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-19Anslaget sätts upp2019-06-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2019-07-12
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-05-22Anslaget sätts upp2019-05-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-21
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-20
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-17Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-07-11
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-20
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-05-27 Anslaget sätts upp
2019-06-04
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-06-26
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-262019-06-27
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-07-032019-07-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-26
Politiskt organValnämnden
Sammanträdesdatum2019-05-29Anslaget sätts upp2019-05-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-22
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-05Anslaget sätts upp2019-06.05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-27
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-05-28Anslaget sätts upp2019-05-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-06-23
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-06-05Anslaget sätts upp:2019-06-07
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2019-07-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2019-02-212019-02-22
Protokollets förvaringGöliska IT2019-03-18
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-06-17Anslaget sätts upp2019-06-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-12
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-06-13Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-07-11
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-03-06Anslaget sätts upp2019-03-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-04
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-06-10Anslaget sätts upp2019-06-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-07-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-06-192019-06-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-07-12
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-04-032019-04-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-05-15

Kontakt