Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här: Protokollarkiv.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-12

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

Anslaget sätts upp

2022-09-28

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-19

Politiskt organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-07-20

Anslaget sätts upp

2022-07-21

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-08-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-13
[table “106” not found /]

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Anslaget sätts upp

2022-09-14

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-06

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp


2022-09-27

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-19
[table “109” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Anslaget sätts upp

2022-09-14

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-10-05
[table “111” not found /]

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-17

Anslaget sätts upp

2022-08-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-09-08

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-17

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

Anslaget sätts upp:

2022-09-29

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-10-20

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Anslaget sätts upp

2022-08-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-09-16

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden, omedelbar justering § 109

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp

2022-09-20

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsnämndens närarkiv

Anslaget tas ned

2022-10-12

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkvi

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp

2022-09-26

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg

Anslaget tas ned

2022-10-17

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-07-20

Anslaget sätts upp

2022-07-20

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-08-11

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-14

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Anslaget sätts upp

2022-09-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-10-14

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse Länsstyrelsen Västra Götaland – valet 2022

Slutgiltig rösträkning

Slutgiltig rösträkning av de allmänna valen kommer att påbörjas måndagen den 12 september 2022 klockan 8.00 och beräknas vara avslutad under kvällen den 23 september 2022. Sammanräkningen sker i Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan i Trollhättan. Valen kommer att räknas i ordningen val till riksdagen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige.

Telefon till rösträkningslokalen: 010-224 55 45

Uppdatering 2022-09-23

Valmyndighetens nämnd fastställde lördagen den 17 september valresultatet för riksdagen och fördelade mandaten. Sista dag att överklaga riksdagsvalet till Valprövningsnämnden är därmed den 27 september 2022.

Utställning

Förslag till gemensamma avfallsföreskrifter 2023

Detaljplaner

Underrättelse om antagen detaljplan för fastigheten Kedum 14:3
Detaljplanen antogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 mars. Se samtliga antagandehandlingar här

Kungörelse av valnämndens preliminära rösträkning

Valnämndens preliminära rösträkning efter valet till riksdag, kommun- och regionfullmäktige kommer att ske onsdagen den 14 september 2022 klockan 9 i sammanträdesrum Holmen i kommunhuset i Vara.

Sammanträdesplan 2022

Klicka på bilden för att förstora den.

Tabell över sammanträdesdagar 2022.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här kungörs kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

Under respektive mötesdatum kan du också ta del av handlingarna till de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

2022-09-26 Kallelse till kommunfullmäktige

2022-09-26 Extra kungörelse till kommunfullmäktige

2022-09-26 Kallelse till kommunfullmäktige med beslutsunderlag

Loading..

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-12

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

Anslaget sätts upp

2022-09-28

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-19

Politiskt organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-07-20

Anslaget sätts upp

2022-07-21

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-08-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-13
[table “106” not found /]

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-14

Anslaget sätts upp

2022-09-14

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-06

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp


2022-09-27

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-19
[table “109” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Anslaget sätts upp

2022-09-14

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-10-05
[table “111” not found /]

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-17

Anslaget sätts upp

2022-08-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-09-08

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-09-21

Anslaget sätts upp

2022-09-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-10-17

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-28

Anslaget sätts upp:

2022-09-29

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-10-20

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-08-24

Anslaget sätts upp

2022-08-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-09-16

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden, omedelbar justering § 109

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp

2022-09-20

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsnämndens närarkiv

Anslaget tas ned

2022-10-12

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkvi

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Anslaget sätts upp

2022-09-26

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg

Anslaget tas ned

2022-10-17

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-07-20

Anslaget sätts upp

2022-07-20

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-08-11

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-14

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-19

Anslaget sätts upp

2022-09-19

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-10-14

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.