Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här: Protokollarkiv.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-06

Politiskt organ

Bildningsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-29

Politiskt organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Anslaget sätts upp

2022-05-20

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-11

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Anslaget sätts upp

2022-05-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-14

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Anslaget sätts upp

2022-05-16

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-06

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-30

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-10

Anslaget sätts upp


2022-06-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-12

Politiskt organ

Socialnämndens arbetstskott

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-01

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-06-30

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-16

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-08

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Anslaget sätts upp

2022-06-23

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Anslaget sätts upp

2022-05-24

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkiv

Anslaget tas ned

2022-06-15

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Anslaget sätts upp:

2022-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-06-17

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-08

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-30

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkvi

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Anslaget sätts upp

2022-06-20

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg

Anslaget tas ned

2022-07-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Anslaget sätts upp

2022-05-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-09

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-14

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-13

Anslaget sätts upp

2022-06-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-08

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Utställning

Förslag till gemensamma avfallsföreskrifter 2023

Detaljplaner

Underrättelse om antagen detaljplan för fastigheten Kedum 14:3
Detaljplanen antogs vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 22 mars. Se samtliga antagandehandlingar här

Kungörelse av länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen har beslutat att att tillfälligt upphäva Vara kommunfullmäktiges beslut den 29 november 2021 § 122 att anta nya lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun. Länsstyrelsen förlänger tiden för Länsstyrelsens prövning till den 28 februari 2022 (ärendebeteckning 213-57001-2021).

Länsstyrelsens beslut angående upphävande av lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark

Sammanträdesplan 2022

Klicka på bilden för att förstora den.

Tabell över sammanträdesdagar 2022.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här kungörs kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

Under respektive mötesdatum kan du också ta del av handlingarna till de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Loading..

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-06

Politiskt organ

Bildningsnämnden arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-29

Politiskt organ

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Anslaget sätts upp

2022-05-20

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-11

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Anslaget sätts upp

2022-05-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-14

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-11

Anslaget sätts upp

2022-05-16

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-06

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-30

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-10

Anslaget sätts upp


2022-06-15

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-12

Politiskt organ

Socialnämndens arbetstskott

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Anslaget sätts upp

2022-06-09

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-01

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-31

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-06-30

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-16

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-08

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-22

Anslaget sätts upp

2022-06-23

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Anslaget sätts upp

2022-05-24

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkiv

Anslaget tas ned

2022-06-15

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Anslaget sätts upp:

2022-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2022-06-17

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Anslaget sätts upp

2022-06-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-07-08

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-05-30

Anslaget sätts upp

2022-06-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-30

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Miljö- och byggenheternas närarkvi

Anslaget tas ned

2022-07-14

Politiskt organ

Samordningsförbundet

Sammanträdesdatum

2022-06-07

Anslaget sätts upp

2022-06-20

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg

Anslaget tas ned

2022-07-11

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Anslaget sätts upp

2022-05-18

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2022-06-09

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Anslaget sätts upp

2022-06-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-14

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-13

Anslaget sätts upp

2022-06-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2022-07-08

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.