Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-24Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-10Anslaget sätts upp2021-02-10
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2021-03-05
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-24Anslaget sätts upp2021-02-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-11
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-01-27Anslaget sätts upp2021-01-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-02-17
Politiskt organDirektionen Göliska
Sammanträdesdatum2021-02-12Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-18
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-01-20Anslaget sätts upp2021-01-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-02-15
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-01-18 Anslaget sätts upp
2021-01-22
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2021-02-12
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-12-16Anslaget sätts upp2020-12-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-01-06
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-18Anslaget sätts upp2021-02-19
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ner2020-03-16
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-15
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-01-28Anslaget sätts upp2021-01-28
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-02-19
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-10
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2021-02-03Anslaget sätts upp:2021-02-05
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2021-02-26
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-12-14Anslaget sätts upp2020-12-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-01-08
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-02-22Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-19
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2021-02-19Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-11-24Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-12
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-12-17Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ner2021-03-18
Politiskt organRäddningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-04Anslaget sätts upp2021-02-09
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ner2020-03-03

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Detaljplaner

Grimman 5

Ändringen syftar till att utöka befintlig byggrätt genom att ta bort inaktuellt u-område inom gällande detaljplan.

Detaljplanen har nu antagits.

Underrättelse om antagande
Mer information om Grimman 5

Brinkeskogen Aspen 44

Ändringen syftar till att utöka befintlig byggrätt genom att ta bort inaktuellt u-område inom gällande detaljplan.

Detaljplanen har nu antagits.

Underrättelse om antagande
Mer information om Brinkeskogen Aspen 44

Ritaren 21

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av idrottsverksamhet.

Detaljplanen är nu ute på granskning.

Granskningsinbjudan
Mer information om Ritaren 21

Sammanträdesplan 2021

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Extra kungörelse till kommunfullmäktige 2021-02-22 (ytterligare ett ärende)

Kallelse kommunfullmäktige 2021-02-22

Kallelse med beslutsunderlag KF 2020-12-14

Kallelse med beslutsunderlag KF 2020-11-30 inklusive förslag till strategisk plan och budget 2021-2024

Kallelse med beslutsunderlag KF 2020-10-26

Kallelse med beslutsunderlag KF 2020-09-28

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Kommunfullmäktige  2020-05-25

Kommunfullmäktige 2020-04-27

Extra kungörelse till KF 200330 (två extra ärenden)

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Kommunfullmäktige  2020-02-24

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-24Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-10Anslaget sätts upp2021-02-10
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2021-03-05
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-24Anslaget sätts upp2021-02-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-11
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-01-27Anslaget sätts upp2021-01-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-02-17
Politiskt organDirektionen Göliska
Sammanträdesdatum2021-02-12Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-18
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-01-20Anslaget sätts upp2021-01-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-02-15
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2021-01-18 Anslaget sätts upp
2021-01-22
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2021-02-12
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-12-16Anslaget sätts upp2020-12-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-01-06
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-18Anslaget sätts upp2021-02-19
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ner2020-03-16
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-15
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2021-01-28Anslaget sätts upp2021-01-28
Protokollets förvaringSamhällsbyggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-02-19
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-17
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-10
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2021-02-03Anslaget sätts upp:2021-02-05
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2021-02-26
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-12-14Anslaget sätts upp2020-12-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-01-08
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2021-02-22Anslaget sätts upp2021-02-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-19
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2021-02-19Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-11-24Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ned2021-03-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-17Anslaget sätts upp2021-02-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2021-03-12
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-12-17Anslaget sätts upp2021-02-25
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra SkaraborgAnslaget tas ner2021-03-18
Politiskt organRäddningsnämnden
Sammanträdesdatum2021-02-04Anslaget sätts upp2021-02-09
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ner2020-03-03

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.