Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här: Protokollarkiv.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-03

Anslaget sätts upp

2023-05-05

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-26

Politiskt organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-07

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-12

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-13
[table “106” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-08

Anslaget sätts upp

2023-05-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-30

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Anslaget sätts upp


2023-05-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-14
[table “109” not found /]

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Anslaget sätts upp

2023-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ner

2023-06-16
[table “111” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Anslaget sätts upp

2023-04-13

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-03

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-23

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-14

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Anslaget sätts upp:

2023-05-11

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2023-06-02

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Anslaget sätts upp

2023-05-16

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsnämndens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-07

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Anslaget sätts upp

2023-04-25

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-17

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Anslaget sätts upp

2023-05-02

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-05-24

Politiskt organ

Samordningsförbundet Skaraborg

Sammanträdesdatum

2023-03-28

Anslaget sätts upp

2023-04-17

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg, Skövde

Anslaget tas ned

2023-05-07

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2023-04-20

Anslaget sätts upp

2023-04-25

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-17

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2023-06-12

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2023-06-16

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Utställning

Förslag till gemensamma avfallsföreskrifter 2023

Detaljplaner

Tornum 6:74

Detaljplan för Tornum 6:74 finns tillgänglig för samråd under perioden 7 oktober till 31 oktober 2022. Allmänhet och myndigheter har nu möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkter ska ha inkommit senast den 31 oktober 2022 till kommunen.

Mer information och planhandlingar hittar du här, under fliken ”Tornum 6:74”.

Räddningstjänsten Skaraborg helårsrapport för 2022

Nu finns Räddningstjänsten Skaraborgs helårsrapport för 2022 tillgänglig på kommunkansliet att läsa. Originalet förvaras på brandstationen i Skövde.

Sammanträdesplan 2023

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag hittar du här

Sammanträdesdagar 2023 — Vara kommun

Tillkännagivanden av kommunfullmäktiges sammanträden

Här tillkännages kallelser till kommunfullmäktige minst sju dagar innan mötet enligt kommunallag (2017:725), 5 kapitlet 14 paragrafen.

Under respektive mötesdatum kan du också ta del av handlingarna till de ärenden som kommer att behandlas på mötet.

Loading..

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-03

Anslaget sätts upp

2023-05-05

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-26

Politiskt organ

Bildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-17

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-07

Politiskt organ

Socialnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-12

Politiskt organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-13
[table “106” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-08

Anslaget sätts upp

2023-05-08

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-30

Politiskt organ

Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Anslaget sätts upp


2023-05-24

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-06-14
[table “109” not found /]

Politiskt organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Anslaget sätts upp

2023-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ner

2023-06-16
[table “111” not found /]

Politiskt organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-04-12

Anslaget sätts upp

2023-04-13

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-03

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-17

Anslaget sätts upp

2023-05-23

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-14

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Anslaget sätts upp:

2023-05-11

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned:

2023-06-02

Politiskt organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-16

Anslaget sätts upp

2023-05-16

Protokollets förvaring

Miljö- och byggnadsnämndens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-06-07

Politiskt organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2023-04-25

Anslaget sätts upp

2023-04-25

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-17

Politiskt organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-02

Anslaget sätts upp

2023-05-02

Protokollets förvaring

Kansliavdelningens närarkiv

Anslaget tas ned

2023-05-24

Politiskt organ

Samordningsförbundet Skaraborg

Sammanträdesdatum

2023-03-28

Anslaget sätts upp

2023-04-17

Protokollets förvaring

Samordningsförbundet Skaraborg, Skövde

Anslaget tas ned

2023-05-07

Politiskt organ

Personalutskottet

Sammanträdesdatum

2023-04-20

Anslaget sätts upp

2023-04-25

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ned

2023-05-17

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-22

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2023-06-12

Politiskt organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-22

Anslaget sätts upp

2023-05-26

Protokollets förvaring

Kansliavdelningen

Anslaget tas ner

2023-06-16

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.