Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-04
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-11-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-21Anslaget sätts upp2020-10-21
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-09-30Anslaget sätts upp2020-09-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-21
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-09-28Anslaget sätts upp2020-10-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-24
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-09-21Anslaget sätts upp2020-09-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-16
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-09-23 Anslaget sätts upp
2020-09-24
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-10-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-072020-10-07
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-30
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-09-302020-09-30
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-23
Politiskt organSamordningsförbunden i Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-04
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-10-07Anslaget sätts upp:2020-10-13
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-11-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-192020-10-19
Protokollets förvaringKansliavdelningen2020-11-09
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-17Anslaget sätts upp2020-06-22
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-13
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-09-17Anslaget sätts upp2020-09-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-10-09
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-09-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-09
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-21Anslaget sätts upp2020-10-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organKommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum2020-09-222020-10-06
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-28
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg (arbetsutskottet)
Sammanträdesdatum2020-08-252020-10-06
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-10-27

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Bygglov

Kungörelse grannhörande för Vedum 18:1.

Detaljplaner

Bjärrtorp 5:1

Planen syftar till att möjliggöra för utveckling av handels- och centrumverksamhet i centrala Tråvad. Samrådsinbjudan
Mer information om Bjärrtorp 5:1.

Trasten 2, 4 och 5

Planen syftar till att möjliggöra för en bostadsutveckling inom ett centrumnära läge, dels genom att möjliggöra för bostadsutveckling inom befintlig byggrätt, samt även genom en utökad byggrätt. Samrådsinbjudan
Mer information om Trasten 2, 4, och 5.

Ritaren 21

Ändringen av gällande detaljplan syftar till att möjliggöra för en utökad byggrätt samt utveckling av den befintliga idrottsverksamheten. Samrådsinbjudan
Mer information om Ritaren 21.

Sammanträdesplan 2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kallelse och underlag KF 2020-10-26

Kallelse och underlag KF 2020-09-28

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Kommunfullmäktige  2020-05-25

Kommunfullmäktige 2020-04-27

Extra kungörelse till KF 200330 (två extra ärenden)

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Kommunfullmäktige  2020-02-24

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-04
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-11-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-21Anslaget sätts upp2020-10-21
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-09-30Anslaget sätts upp2020-09-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-21
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-09-28Anslaget sätts upp2020-10-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-24
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-09-21Anslaget sätts upp2020-09-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-16
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-09-23 Anslaget sätts upp
2020-09-24
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-10-15
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-072020-10-07
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-30
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-09-302020-09-30
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-23
Politiskt organSamordningsförbunden i Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-14Anslaget sätts upp2020-10-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-04
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-10-07Anslaget sätts upp:2020-10-13
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-11-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-192020-10-19
Protokollets förvaringKansliavdelningen2020-11-09
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-06-17Anslaget sätts upp2020-06-22
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-07-13
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-09-17Anslaget sätts upp2020-09-17
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-10-09
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-09-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-10-09
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-21Anslaget sätts upp2020-10-22
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organKommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum2020-09-222020-10-06
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-28
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg (arbetsutskottet)
Sammanträdesdatum2020-08-252020-10-06
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-10-27

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.