Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-04-15Anslaget sätts upp2019-04-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-08
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2019-04-09Anslaget sätts upp2019-04-09
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2019-05-01
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-10Anslaget sätts upp2019-04-10
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-03
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-04-10Anslaget sätts upp2019-04-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-08
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-03-27Anslaget sätts upp2019-04-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-24
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-17Anslaget sätts upp2019-04-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-10
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-03-27 Anslaget sätts upp
2019-03-27
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-04-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-04-172019-04-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-05-10
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-102019-04-11
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-05-03
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-04-18Anslaget sätts upp2019-04-23
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-05-17
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-03-18Anslaget sätts upp2019-03-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-09
Politiskt organValberedningen
Sammanträdesdatum2019-02-13Anslaget sätts upp2019-02-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-03-10
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-01-092019-01-10
Protokollets förvaringkansliavdelningen2019-02-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2019-02-212019-02-22
Protokollets förvaringGöliska IT2019-03-18
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-03-25Anslaget sätts upp2019-03-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-23
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-03-21Anslaget sätts upp2019-03-25
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-04-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-03-06Anslaget sätts upp2019-03-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-04
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-01-25Anslaget sätts upp2019-01-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-02-18
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-02-272019-02-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-03-22
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-04-032019-04-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-05-15

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Kommunfullmäktige 2018-11-26
 Kommunfullmäktige 2019-02-25
Kommunfullmäktige  2019-03-25

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Kungörelse Beviljat bygglov Gräsanden 10

Kungörelse Gräsanden 10

Kungörelse Ranaverken AB

Kungörelse scoutstuga Vedum 18:1

Föreskrifter om avfallshantering för Vara kommun
Utställningsperiod 15 augusti 2018 – 14 september 2018
Avfallsföreskrifter_följebrev
Avfallsföreskrifter_utställningsversion

Budgetmöte Tolkförmedlingen Väst
Kungörelse budgetmöte 2018

Samråd miljökvalitetsnormer – Vattenmyndigehten – förlängt till och med 2018-09-14
Press vattenmyndigheterna 180914

Samrådsinbjudan – Detaljplan för Vakteln 3, Kronan i Vara tätort
Samrådstid: 2018-11-23 – 2019-01-02
Samrådsinbjudan – VAKTELN 3, KRONAN

Samrådsinbjudan – Detaljplan för Lagerhuset 6 m.fl. i Vara tätort
Samrådstid: 2018-11-23 – 2019-01-02
Samrådsinbjudan – LAGERHUSET 6 M.FL

Sammanträdesplan 2019

Klicka på bilden för att förstora den.

Sammanträdesdagar 2019_A62

Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-04-15Anslaget sätts upp2019-04-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-08
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2019-04-09Anslaget sätts upp2019-04-09
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2019-05-01
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-10Anslaget sätts upp2019-04-10
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-03
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-04-10Anslaget sätts upp2019-04-16
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-08
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-03-27Anslaget sätts upp2019-04-01
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-24
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-17Anslaget sätts upp2019-04-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-05-10
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2019-03-27 Anslaget sätts upp
2019-03-27
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-04-18
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-04-172019-04-18
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-05-10
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-04-102019-04-11
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-05-03
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-04-18Anslaget sätts upp2019-04-23
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-05-17
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-03-18Anslaget sätts upp2019-03-19
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-09
Politiskt organValberedningen
Sammanträdesdatum2019-02-13Anslaget sätts upp2019-02-14
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-03-10
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2019-01-092019-01-10
Protokollets förvaringkansliavdelningen2019-02-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2019-02-212019-02-22
Protokollets förvaringGöliska IT2019-03-18
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-03-25Anslaget sätts upp2019-03-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-23
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-03-21Anslaget sätts upp2019-03-25
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2019-04-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-03-06Anslaget sätts upp2019-03-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-04-04
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-01-25Anslaget sätts upp2019-01-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-02-18
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-02-272019-02-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2019-03-22
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-04-032019-04-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-05-15

Kontakt