Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-29Anslaget sätts upp2020-01-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-19
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-12-16Anslaget sätts upp2019-12-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-01-13
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-18Anslaget sätts upp2020-02-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-10
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-02-05Anslaget sätts upp2020-02-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-28
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-12-12Anslaget sätts upp2019-12-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-01-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-01-29Anslaget sätts upp2020-01-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-20
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-11-25 Anslaget sätts upp
2019-11-29
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-12-20
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-222020-01-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-02-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-122020-02-13
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-06
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-12-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-27
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-02
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
(direktjustering § 152)
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-11-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-10-02Anslaget sätts upp:2019-10-10
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2019-11-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-12-10Anslaget sätts upp2019-12_13
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-01-03
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-30Anslaget sätts upp2020-02-03
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-02-24
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-192020-02-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-13
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-09-242019-10-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-11-14

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Granskningsinbjudan – Detaljplan för Kastanjen 14, i Vara tätort

Granskningstid: 2020-01-13 – 2020-02-10

Granskningsinbjudan

Sammanträdesplan 2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse förstasida 191125Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Kommunfullmäktige 2018-11-26
 Kommunfullmäktige 2019-02-25
Kommunfullmäktige  2019-03-25
Kommunfullmäktige 2019-04-29
Kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige 2019-06-17
Kommunfullmäktige 2019-09-23
Kommunfullmäktige 2019-10-28
Kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunfullmäktige  2020-02-24

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-29Anslaget sätts upp2020-01-29
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-19
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-12-16Anslaget sätts upp2019-12-20
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-01-13
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-18Anslaget sätts upp2020-02-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-10
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-02-05Anslaget sätts upp2020-02-07
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-28
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-12-12Anslaget sätts upp2019-12-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-01-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-01-29Anslaget sätts upp2020-01-30
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-02-20
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2019-11-25 Anslaget sätts upp
2019-11-29
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2019-12-20
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-222020-01-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-02-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-122020-02-13
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-06
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-12-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-27
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-02
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
(direktjustering § 152)
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-11-27
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-18
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-10-02Anslaget sätts upp:2019-10-10
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2019-11-01
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-12-10Anslaget sätts upp2019-12_13
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-01-03
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-30Anslaget sätts upp2020-02-03
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-02-24
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-192020-02-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-13
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2019-09-242019-10-24
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2019-11-14

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.