Anslagstavla

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Vara kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut
Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organPersonalutskott
Sammanträdesdatum2020-02-21Anslaget sätts upp2020-02-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-19
Politiskt organKommunstyrelse
Sammanträdesdatum2020-03-27Anslaget sätts upp2020-03-27
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-04-19
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-18Anslaget sätts upp2020-03-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-08
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-27Anslaget sätts upp2020-03-04
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-26
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-12-12Anslaget sätts upp2019-12-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-01-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-25Anslaget sätts upp2020-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-17
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-02-24 Anslaget sätts upp
2020-02-28
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-03-23
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-222020-01-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-02-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-112020-03-12
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-04-14
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-12-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-27
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-03-25Anslaget sätts upp2020-03-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-15
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-19Anslaget sätts upp2020-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-03-04Anslaget sätts upp:2020-03-10
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-03-31
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-18Anslaget sätts upp2020-03-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-10
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-30Anslaget sätts upp2020-02-03
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-02-24
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-03-23Anslaget sätts upp2020-03-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-14
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-192020-02-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-13
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum20202-02-112020-03-03
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-03-24

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Granskningsinbjudan – Detaljplan för Kastanjen 14, i Vara tätort
Granskningstid: 2020-03-10 – 2020-03-31
Granskningsinbjudan

Samrådsinbjudan – Detaljplan för Hästskon 3 och del av Vara 26:1, i Vara tätort
Samrådstid: 2020-01-13 – 2020-03-31
Samrådsinbjudan

Sammanträdesplan 2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelse förstasida 191125Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktige 2018-02-26
Kommunfullmäktige  2018-03-26
Kommunfullmäktige 2018-05-02
Kommunfullmäktige 2018-05-28
Kommunfullmäktige 2018-06-11
Kommunfullmäktige 2018-09-24
Kommunfullmäktige 2018-11-26
 Kommunfullmäktige 2019-02-25
Kommunfullmäktige  2019-03-25
Kommunfullmäktige 2019-04-29
Kommunfullmäktige 2019-05-27
Kommunfullmäktige 2019-06-17
Kommunfullmäktige 2019-09-23
Kommunfullmäktige 2019-10-28
Kommunfullmäktige 2019-12-16
Kommunfullmäktige  2020-02-24
Kommunfullmäktige 2020-03-30
Extra kungörelse till KF 200330 (två extra ärenden)

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organPersonalutskott
Sammanträdesdatum2020-02-21Anslaget sätts upp2020-02-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-19
Politiskt organKommunstyrelse
Sammanträdesdatum2020-03-27Anslaget sätts upp2020-03-27
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-04-19
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-18Anslaget sätts upp2020-03-18
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-08
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-27Anslaget sätts upp2020-03-04
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-26
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2019-12-12Anslaget sätts upp2019-12-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-01-06
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-25Anslaget sätts upp2020-03-26
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-17
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-02-24 Anslaget sätts upp
2020-02-28
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-03-23
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-222020-01-28
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-02-19
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-112020-03-12
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-04-14
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2019-11-27Anslaget sätts upp2019-12-05
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-27
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-03-25Anslaget sätts upp2020-03-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-15
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-02-19Anslaget sätts upp2020-02-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-03-17
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-03-04Anslaget sätts upp:2020-03-10
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-03-31
Politiskt organDirektionen Göliska IT
Sammanträdesdatum2020-02-182020-02-21
Protokollets förvaringGöliska IT2020-03-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-03-18Anslaget sätts upp2020-03-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-10
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-01-30Anslaget sätts upp2020-02-03
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-02-24
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2019-11-11Anslaget sätts upp2019-11-15
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2019-12-03
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-03-23Anslaget sätts upp2020-03-24
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-04-14
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-02-192020-02-20
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-03-13
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum20202-02-112020-03-03
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-03-24

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.