Anslagstavla

Detta är Vara kommuns officiella anslagstavla sedan den 1 januari 2018. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om justering av protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Att överklaga ett beslut

Anslagsbevis om protokollens justering är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till Förvaltningsrätten (laglighetsprövning). Ett beslut överklagas skriftligt.

I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som du stöder ditt överklagande på. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Är du intresserad av att läsa protokoll finns de tillgängliga här.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-11Anslaget sätts upp2020-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-02
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-11Anslaget sätts upp2020-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-12-04
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-25Anslaget sätts upp2020-11-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-18
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-25Anslaget sätts upp2020-11-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-16
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-28Anslaget sätts upp2020-10-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-18
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-19Anslaget sätts upp2020-10-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-23 Anslaget sätts upp
2020-10-28
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-11-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-042020-11-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-11-25
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-22Anslaget sätts upp2020-10-27
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ner2020-11-18
Politiskt organSamordningsförbunden i Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-18Anslaget sätts upp2020-11-20
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-11
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-11-04Anslaget sätts upp:2020-11-09
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-11-30
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-192020-10-19
Protokollets förvaringKansliavdelningen2020-11-09
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-10-26Anslaget sätts upp2020-10-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-21
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2020-11-13Anslaget sätts upp2020-11-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-12-08
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-11-24Anslaget sätts upp2020-11-24
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-12-16
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-11-18Anslaget sätts upp2020-11-20
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-14
Politiskt organKommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum2020-09-222020-10-06
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-28
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg (arbetsutskottet)
Sammanträdesdatum2020-08-252020-10-06
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-10-27

Övriga kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Budget

Förslag till Strategisk plan och budget 2021-2024, behandlas på KF 2020-11-30

Bygglov

Kungörelse grannhörande för Vedum 18:1.

Detaljplaner

Grimman 5

Ändringen syftar till att utöka befintlig byggrätt genom att ta bort inaktuellt u-område inom gällande detaljplan.

Samrådsinbjudan
Mer information om Grimman 5

Brinkeskogen Aspen 44

Ändringen syftar till att utöka befintlig byggrätt genom att ta bort inaktuellt u-område inom gällande detaljplan.

Samrådsinbjudan
Mer information om Brinkeskogen Aspen 44

Sammanträdesplan 2020

Klicka på bilden för att förstora den.

Kungörelser kommunfullmäktiges sammanträden

Här nedan kan du ta del av de ärenden som behandlas på kommunfullmäktiges möten.

Kallelse och underlag KF 2020-11-19 inklusive förslag till strategisk plan och budget 2021-2024

Kallelse och underlag KF 2020-10-26

Kallelse och underlag KF 2020-09-28

Kommunfullmäktige 2020-06-22

Kommunfullmäktige  2020-05-25

Kommunfullmäktige 2020-04-27

Extra kungörelse till KF 200330 (två extra ärenden)

Kommunfullmäktige 2020-03-30

Kommunfullmäktige  2020-02-24

Överförmyndarnämndens telefon- och expeditionstider

Överförmyndarnämndens kansli har telefontid tisdagar klockan 09:00-12:00 samt torsdagar klockan 13:00-15:00. Du når då handläggarna på telefon 0510-77 00 00 eller via e-post kommun@lidkoping.se.

Överförmyndarnämndens kansli finns i Stadshuset Lidköpings kommun. Kontaktcenter tar emot i kommunens entré (Skaragatan 8, Lidköping). De kan förmedla viss information samt tillhandahålla blanketter. Expeditionstider måndag- torsdag klockan 07:30-17:00 samt fredagar klockan 07:30-16:00.

Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-11Anslaget sätts upp2020-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-02
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-11Anslaget sätts upp2020-11-11
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned2020-12-04
Politiskt organSocialnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-25Anslaget sätts upp2020-11-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-18
Politiskt organBildningsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-25Anslaget sätts upp2020-11-25
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-16
Politiskt organBildningsnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-28Anslaget sätts upp2020-10-28
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-18
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-19Anslaget sätts upp2020-10-23
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-13
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-10-23 Anslaget sätts upp
2020-10-28
Protokollets förvaringKansliavdelningen Anslaget tas ned 2020-11-20
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-042020-11-04
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-11-25
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-10-22Anslaget sätts upp2020-10-27
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ner2020-11-18
Politiskt organSamordningsförbunden i Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg
Sammanträdesdatum2020-09-18Anslaget sätts upp2020-10-13
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, SkaraAnslaget tas ned2020-11-03
Politiskt organKommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum2020-11-18Anslaget sätts upp2020-11-20
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-11
Politiskt organKommunstyrelsen
Sammanträdesdatum2020-11-04Anslaget sätts upp:2020-11-09
Protokollets förvaringkansliavdelningenAnslaget tas ned:2020-11-30
Politiskt organTekniska nämnden
Sammanträdesdatum2020-10-192020-10-19
Protokollets förvaringKansliavdelningen2020-11-09
Politiskt organKommunfullmäktige
Sammanträdesdatum2020-10-26Anslaget sätts upp2020-10-29
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningenAnslaget tas ned2020-11-21
Politiskt organPersonalutskottet
Sammanträdesdatum2020-11-13Anslaget sätts upp2020-11-16
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-12-08
Politiskt organMiljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum2020-11-24Anslaget sätts upp2020-11-24
Protokollets förvaringMiljö- och byggnadsförvaltningenAnslaget tas ned2020-12-16
Politiskt organSocialnämnden
Sammanträdesdatum2020-11-18Anslaget sätts upp2020-11-20
Protokollets förvaringKansliavdelningenAnslaget tas ned2020-12-14
Politiskt organKommunala rådet för funktionshindrade
Sammanträdesdatum2020-09-222020-10-06
Protokollets förvaringNärarkiv kansliavdelningen2020-10-28
Politiskt organSamordningsförbundet Västra Skaraborg (arbetsutskottet)
Sammanträdesdatum2020-08-252020-10-06
Protokollets förvaringSamordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36 Skara2020-10-27

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.