Fråga fullmäktige

I kommunfullmäktiges arbetsordning stadgas att allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

  1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i mars
  2. när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i juni
  3. när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november

Vid allmänhetens frågestund besvaras även frågor vilka skriftligt ställts av kommuninvånare och inkommit till kommunens kansliavdelning senast två veckor före dagen då kommunfullmäktigesammanträdet ska hållas. Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning.

Vid allmänhetens frågestund får inte förekomma någon överläggning.

Vill du skriftligen lämna in en fråga till allmänhetens frågestund kan du göra detta via mejl till: vara.kommun@vara.se eller via brev till Vara kommun, 534 81 Vara. Märk din skrivning med ”Fråga till allmänhetens frågestund”.

Vill du lämna synpunkter eller har övriga frågor som du önskar få besvarade kan du ställa dem via kommunens synpunktshantering ”Bättre Vara”.

 

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.