Fråga fullmäktige

I kommunfullmäktiges arbetsordning är det beslutat att allmänheten ska ha möjlighet att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande tillfällen när fullmäktige sammanträder:

  1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen, vanligtvis i mars
  2. när fullmäktige behandlar budgetramarna, vanligtvis i juni
  3. när fullmäktige behandlar budgeten, vanligtvis i november

Vid allmänhetens frågestund besvaras även frågor som lämnats in skriftligen av kommuninvånare och inkommit till kommunens kansliavdelning senast två veckor före dagen då kommunfullmäktigesammanträdet ska hållas. Frågorna behöver inte röra ärenden på fullmäktiges dagordning.

Vid allmänhetens frågestund får det inte förekomma någon överläggning.

Vill du lämna in en fråga till allmänhetens frågestund kan du göra detta skriftligen via e-post till vara.kommun@vara.se eller via brev till Vara kommun, 534 81 Vara. Märk din skrivelse med ”Fråga till allmänhetens frågestund”.

Vill du lämna synpunkter eller har övriga frågor som du önskar få besvarade av kommunen kan du ställa dem via kommunens synpunktshantering ”Bättre Vara”.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.