Bildningsnämnd

Bildningsnämnden ansvarar både för Vara kommuns offentliga skolväsende samt dess kommunala kultur- och fritidsverksamhet.

Inom dess ansvar för det offentliga skolväsendet för barn och vuxna ingår grundskola, gymnasium, särskola, kommunal  vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare samt förskoleklass, fritidshem, förskola 1-5 år, familjedaghem och uppdragsutbildning.

För den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ingår bland annat kulturskolan, bibliotek, bad, fritidsgårdar, fritidsanläggningar, arrangemang samt föreningsstöd. Även utdelning av kulturstipendium och kulturpris samt förvaltning av kommunens konstverk och andra samlingar ingår i denna verksamhet.

Kommunens konsumentvägledning och budgetrådgivning ingår också i bildningsnämndens ansvar.

Förtroendevalda i nämnden:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i nämnden trycker ni här.

Arbetsutskott:

Bildningsnämnden har ett arbetsutskott där tre ledamöter och tre ersättare från nämnden ingår. Arbetsutskottet är nämndens beredningsorgan och ska förbereda de ärenden som behandlas i nämnden.  Arbetsutskottet har även rätt att fatta vissa beslut för nämndens räkning enligt nämndens delegationsordning.

Förtroendevalda i utskottet:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i utskottet trycker ni här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.