Kommunala bolag

Vara Koncern AB

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut gällande koncernen. Vara Koncern AB syftat till att bland annat optimera, samordna och tillhandahålla stöd till verksamheterna i de övriga kommunala bolagen.

Verkställande direktör: Anna Cederqvist

Styrelse
Lars Gezelius, ordförande
Carl-Uno Olsson, vice ordförande
Carl Hellqvist, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Bostäder AB

Vara Bostäder ABs huvudsakliga uppgift är att främja bostadsförsörjningen i Vara kommun. Bolaget är en viktig funktion i kommunens totala utveckling och har fastigheter på flera orter i kommunen. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Jan-Erik Wallin

Styrelse
Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen, vice ordförande
Björn Lundmark, styrelseledamot
Gert Andersson, styrelseledamot
Håkan Andersen, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Ägardirektiv – bostadsbyggande
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Industrifastigheter AB

Vara Industrifastigheter AB ska uppföra, förvärva, förvalta, försälja och hyra ut lokaler till industrier, övrig näringsverksamhet och offentlig verksamhet. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varabostader.se

Verkställande direktör: Jan-Erik Wallin

Styrelse
Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen, vice ordförande
Björn Lundmark, styrelseledamot
Gert Andersson, styrelseledamot
Håkan Andersen, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Vara Konserthus AB

Vara Konserthus AB ska bedriva och utveckla scenkonsten i Vara Konserthus med därtill förenlig verksamhet, samt bedriva projekt i samspel med det fria kulturlivet. Bolaget har till uppgift att anordna offentliga föreställningar och konserter, tillhandahålla möteslokaler samt driva eller tillhandahålla restaurangverksamhet i samband med aktiviteter i Vara Konserthus. Verksamheten ska även syfta till att stärka barns och ungas möjligheter att utvecklas och väcka intresse för musik, dans och teater. Ytterligare information finns på bolagets egen hemsida: Varakonserthus.se

Verkställande direktör: Staffan Becker

Styrelse
Sture Carlsson, ordförande
Kjell Gustafsson, vice ordförande
Claes Eriksson, styrelseledamot
Mikael Lidén, styrelseledamot
Kerstin Alberius, styrelseledamot
Martin Hansson, styrelseledamot
Christina Backman, styrelseledamot
Carl-Henrik Ohlsson, styrelseledamot
Petra Kloo Vik, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

VaraNet AB

VaraNet AB ska bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation och syfta till att främja tillgången till bredband för boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde och har som målsättning att bli först i Sverige med att ge tillgång till fiber åt alla kommuninvånare.

Verkställande direktör: Jan-Erik Wallin

Styrelse
Herman Bynke, ordförande
Carl-Uno Olsson, vice ordförande
Peter Björk, styrelseledamot
Henrik Ljungdahl, styrelseledamot
Viktor Lindholm, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv (Övergripande)
Ägardirektiv – kommunikationsrutin
Bolagspolicy för Vara kommun

Destination Vara AB

Destination Vara AB ska marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som besöks- mötes- och evenemangsplats. Bolaget syftar till att öka flödet av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och serviceutbud.

Verkställande direktör: Christoffer Jensen

Styrelse
Lars Gezelius, ordförande
Carl-Uno Olsson, vice ordförande
Herman Bynke, styrelseledamot
Fredrik Nelander, styrelseledamot
Carl Hellqvist, styrelseledamot

Gabriela Bosnjakovic, styrelseledamot
Pelle Stohlander, styrelseledamot
Staffan Becker, styrelseledamot
Charlotta Oom, styrelseledamot
Henrik Darius, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Bolagspolicy för Vara kommun
Ägardirektiv – kommunikationsrutin

Vara Koncern AB är moderbolag i Vara kommuns bolagskoncern och ska fungera som fullmäktiges och kommunstyrelsens formella styrinstrument för dotterbolagen samt tillse verkställigheten av fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut gällande koncernen. Vara Koncern AB syftat till att bland annat optimera, samordna och tillhandahålla stöd till verksamheterna i de övriga kommunala bolagen.

Verkställande direktör: Anna Cederqvist

Styrelse
Lars Gezelius, ordförande
Carl-Uno Olsson, vice ordförande
Carl Hellqvist, styrelseledamot

Styrande dokument
Bolagsordning
Ägardirektiv
Bolagspolicy för Vara kommun

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.