Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Gibson-salen, Academy of Music and Business (AMB).

Följande sammanträdestider gäller för 2020:

  • 24  februari
  • 30 mars
  • 27 april
  • 25 maj
  • 22 juni
  • 24 augusti (reserv)
  • 28 september
  • 26oktober
  • 30 november
  • 14 december

Radiosändning

Man kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista (kungörelse)

En vecka innan sammanträdet annonseras fullmäktiges föredragningslista i  Nya Lidköpings-tidningen. Länk till föredragningslistan finns även till höger under Kungörelse men kan även beställas i kommunens kansli.

Ledamöter

Ledamöter oktober 2018-oktober 2021

Ersättare

Ersättare oktober 2018-oktober 2021

Lennart Haglund (M)
Mikael Plate (M)
Cecilia Widegren (M)
Ronnie Brolin (M)
Göran Persson (M)
Fredrik Sjökvist (M)
Ingemar Jonsson (M)

Irene Karlsson (C)
Magnus Fridén (C)
David Gustafsson (C)
Per-Olof Persson Lilja (L)
Marita Jacobson (L)
Liselotte Nelander (S)
Lars Åke Karlsson (S)
Jan Erlandsson (S)
Anders Palm Lundin (S)
Emil Fremäng (S)
Uno Gunterberg (S)
Claes Eriksson (V)
Christina Hagberg (V)
Christina Rickardsson (SD)
Moa Tamrell (SD)
Anna Nyman (SD)
Hillie Jörtoft (SD)
Sabina Karlsson (HVKB)
Camille Maamari (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.