Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Förtroendevalda i fullmäktige

Ledamöter och ersättare i fullmäktige.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Gibson-salen, Academy of Music and Business (AMB).

Sammanträdestider 2021

 • Måndag 25  januari (reserv)
 • Måndag 22 februari
 • Måndag 29 mars
 • Måndag 28 april
 • Måndag 31 maj
 • Måndag 21 juni
 • Måndag 30 augusti (reserv)
 • Måndag 27 september
 • Måndag 25 oktober
 • Måndag 29 november
 • Måndag 20 december

Radiosändning

Man kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista (kungörelse)

En vecka innan sammanträdet annonseras fullmäktiges föredragningslista i  Nya Lidköpings-tidningen. Länk till föredragningslistan finns även till höger under Kungörelse men kan även beställas i kommunens kansli.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.