Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Förtroendevalda i fullmäktige

Ledamöter och ersättare i fullmäktige.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Gibson-salen, Academy of Music and Business (AMB).

Följ länken för att se aktuella datum för fullmäktiges möten Sammanträdesdagar 2023 — Vara kommun

Radiosändning

Man kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista och kungörelse

I samband med att kommunfullmäktiges kallelse skickas ut till alla förtroendevalda, publiceras kallelsen på kommunens digitala anslagstavla här på hemsidan. Länk till kallelsen och mötets beslutsunderlag hittar du till höger under rubriken relaterat. Sammanträdet annonseras också i Nya Lidköpingstidningen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.