Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Vara Konserthus.

Följande sammanträdestider gäller för 2019:

  • 25  februari
  • 25 mars
  • 29 april
  • 27 maj
  • 17 juni
  • 26 augusti (reserv)
  • 23 september
  • 28 oktober
  • 25 november
  • 16 december

Radiosändning

Vara Närradioförening sänder på kommunfullmäktige på 87,8 MHz Man kan även lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista (kungörelse)

En vecka innan sammanträdet annonseras fullmäktiges föredragningslista i Skaraborgs läns tidning och i Nya Lidköpings-tidningen. Länk till föredragningslistan finns även till höger under Kungörelse men kan även beställas i kommunens kansli.

Ledamöter

Ledamöter oktober 2018-oktober 2021

Ersättare

Ersättare oktober 2018-oktober 2021

Herman Bynke (M)
Lennart Haglund (M)
Håkan Svensson (M)
Mikael Plate (M)
Cecilia Widegren (M)
Jan-Erik Wallin (M)
Ronnie Brolin (M)
Irene Karlsson (C)
Magnus Fridén (C)
David Gustafsson (C)
Per-Olof Persson Lilja (L)
Marita Jacobson (L)
Liselotte Nelander (S)
Carl Nelander (S)
Lars Åke Karlsson (S)
Jan Erlandsson (S)
Anders Palm Lundin (S)
Emil Fremäng (S)
Claes Eriksson (V)
Christina Hagberg (V)
Christina Rickardsson (SD)
Moa Tamrell (SD)
Anna Nyman (SD)
Hillie Jörtoft (SD)
Sabina Karlsson (HVKB)
Camille Maamari (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.