Kommunfullmäktige

Arbetsformer

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 45 ledamöter som väljs vid allmänna val vart fjärde år

Förtroendevalda i fullmäktige:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i fullmäktige trycker ni här.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt åtta gånger per år. Sammanträdena är offentliga och hålls i regel på måndagar kl. 18.00 i Gibson-salen, Academy of Music and Business (AMB).

Följande sammanträdestider gäller för 2020:

  • 24  februari
  • 30 mars
  • 27 april
  • 25 maj
  • 22 juni
  • 24 augusti (reserv)
  • 28 september
  • 26oktober
  • 30 november
  • 14 december

Radiosändning

Man kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträde online på www.radiovara.se

Föredragningslista (kungörelse)

En vecka innan sammanträdet annonseras fullmäktiges föredragningslista i  Nya Lidköpings-tidningen. Länk till föredragningslistan finns även till höger under Kungörelse men kan även beställas i kommunens kansli.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.