Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning samt den översiktliga planeringen och har inseende över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen är tillika arkivmyndighet och krisledningsnämnd.

Ledamöter kommunstyrelsen:

Lars Gezelius (M), Tillförordnad ordförande
Erik Lindström (M)
Per Gunnarsson (M)

Irene Karlsson (C), 1:e vice ordförande
Martin Strandholm (C)

Tommy Åkerstedt (opol)

Fredrik Nelander (S), 2:e vice ordförande
Heidi Hansen (S)
Malin Andersson (S)
Åsa Olsson (S)

Peter Björk (SD)
Håkan Andersén (SD)

Mattias Andersson (HVKB)

Ersättare

Lars Gezelius (M)
Herman Bynke (M)
Marie Pehrsson (M)
Refaat Ibrahim (M)
Ulf Genitz (C)
Elof Jonsson (C)
Carl-Uno Olsson (S)
Fredrik Pettersson (S)
Peter Persson (S)
Egon Frid (V)
Franz Wellbrant (SD)
Hannyah Jörtoft (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)

Lars Gezelius (M)
Herman Bynke (M)
Marie Pehrsson (M)
Refaat Ibrahim (M)
Ulf Genitz (C)
Elof Jonsson (C)
Carl-Uno Olsson (S)
Fredrik Pettersson (S)
Peter Persson (S)
Egon Frid (V)
Franz Wellbrant (SD)
Hannyah Jörtoft (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.