Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar flera olika myndighetsfrågor utifrån gällande lagstiftning.

Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs av lagar och förordningar inom bland annat följande områden: hälsoskydd, livsmedelshantering, kemiska produkter, miljöskydd, naturvård, planer med mera. Enligt plan- och bygglagen har nämnden ansvar för bygglovsgivning och detaljplanläggning. Nämnden ansvarar även för, naturvårdsfrågor och energirådgivning gentemot enskilda.

Ledamöter:

Johannes Lundén, (M) ordförande
Peter Persson, (S) vice ordförande

Lina Irwe, (C)
Inge Pettersson, (S)
Franz Wellbrant, (SD)

Ersättare

Anders Palm Lundin, (S)
Jan Erlandsson, (S)
Ingemar Gruvaeus, (C)
Stig Gleisner, (L)
Teresa Kalisky, (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.