Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar flera olika myndighetsfrågor utifrån gällande lagstiftning.

Miljö- och hälsoskyddsarbetet styrs av lagar och förordningar inom bland annat följande områden: hälsoskydd, livsmedelshantering, kemiska produkter, miljöskydd, naturvård, planer med mera. Enligt plan- och bygglagen har nämnden ansvar för bygglovsgivning och detaljplanläggning. Nämnden ansvarar även för, naturvårdsfrågor och energirådgivning gentemot enskilda.

Förtroendevalda i nämnden:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i nämnden trycker ni här.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.