Teknisk nämnd

Tekniska nämndens ansvar omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom framförallt följande områden:

  • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
  • Parkförvaltning, övriga allmänna platser och naturområden
  • Vattenförsörjning och avloppshantering
  • Renhållning, avfallshantering och återvinning
  • Fastighetsförvaltning (både befintliga och kommande fastigheter)
  • Lokalvård
  • Kostverksamhet

Förtroendevalda i nämnden

Ledamöter och ersättare i nämnden.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.