Teknisk nämnd

Tekniska nämndens ansvar omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom framförallt följande områden:

  • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
  • Parkförvaltning, övriga allmänna platser och naturområden
  • Vattenförsörjning och avloppshantering
  • Renhållning, avfallshantering och återvinning
  • Fastighetsförvaltning (både befintliga och kommande fastigheter)
  • Lokalvård
  • Kostverksamhet

Förtroendevalda i nämnden:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i nämnden trycker ni här.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.