Teknisk nämnd

Tekniska nämndens ansvar omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom framförallt följande områden:

  • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
  • Parkförvaltning, övriga allmänna platser och naturområden
  • Vattenförsörjning och avloppshantering
  • Renhållning, avfallshantering och återvinning
  • Fastighetsförvaltning (både befintliga och kommande fastigheter)
  • Lokalvård
  • Kostverksamhet

Ledamöter

Erik Lindström (M), ordförande
Lennart Haglund (M)

Bengt Åke Svensson (S), vice ordförande
Emil Fremäng (S)

Håkan Andersen (SD)

Ersättare:

Mikael Plate (M)
Rune Fridén (C)
Malin Andersson (S)
Sten Olof Sundvall (S)
Mikael Karlsson (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.