Teknisk nämnd

Tekniska nämndens ansvar omfattar att leda och samordna kommunens tekniska verksamhet inom framförallt följande områden:

  • Gatu- och väghållning, trafiksäkerhet och parkering
  • Parkförvaltning, övriga allmänna platser och naturområden
  • Vattenförsörjning och avloppshantering
  • Renhållning, avfallshantering och återvinning
  • Fastighetsförvaltning (både befintliga och kommande fastigheter)
  • Lokalvård
  • Kostverksamhet

Ledamöter

Erik Lindström (M), ordförande
Lennart Haglund (M)

Bengt Åke Svensson (S), vice ordförande
Mikael Zetterström (S)

Håkan Andersen (SD)

Ersättare:

Mikael Plate (M)
Rune Fridén (C)
Gert Andersson (S)
Emil Fremäng (S)
Mikael Karlsson (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.