Valberedning

Ledamöter

Per Gunnarsson (M), ordförande
Erik Lindström (M)
Irene Karlsson (C)
Per-Olof Persson Lilja (L)
Carl-Uno Olsson (S), vice ordförande
Ros-Marie Persson
Åsa Olsson (S)
Franz Wellbrant (SD)
Carl Hellqvist (HVKB)

Ersättare

Lars Gezelius (M)
Refaat Ibrahim (M)
Marie Pehrsson (M)
Ulf Genitz (C)
Malin Andersson (S)
Fredrik Pettersson (S)
Egon Frid (V)
Hannyah Jörtoft (SD)
Susanne Lundgren (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.