Valnämnd

Valnämnden är reglerad i vallagen. Den har ansvar för att allmänna valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet genomförs. Nämnden ansvarar även för genomförande av ev. folkomröstningar.

Förtroendevalda i nämnden:
För att se vilka ledamöter och ersättare som finns i nämnden trycker ni här.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.