Valnämnd

Valnämnden är reglerad i vallagen. Den har ansvar för att allmänna valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet genomförs. Nämnden ansvarar även för genomförande av ev. folkomröstningar.

Förtroendevalda i nämnden

Ledamöter och ersättare i nämnden.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.