Valnämnd

Valnämnden är reglerad i vallagen. Den har ansvar för att allmänna valet till riksdag, landsting och kommunfullmäktige samt val till EU-parlamentet genomförs. Nämnden ansvarar även för genomförande av ev. folkomröstningar.

Ledamöter:

Per Gunnarsson (M), ordförande
Mikael Plate (M)
Peter Persson (S), vice ordförande
Toril Korsvik Jevås (S)
Christina Rikardsson (SD)

Ersättare:

Per-Olof Persson Lilja (L)
Ann-Britt Gruvaeus (C)
Mikael Zetterström (S)
Alexandra Gustafsson (S)
Teresa Kalisky (HVKB)

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.