Sammanträdesdagar 2022

Klicka på bilden för att förstora den.

Tabell över sammanträdesdagar 2022.

Kommunfullmäktige 2022

31 januari – reservmöte inställt
28 februari
28 mars
25 april – inställt på grund av för få ärenden
30 maj
20 juni
29 augusti – reservmöte inställt
26 september
17 oktober – inställt, kommunfullmäktige kommer att konstituera sig den 31 oktober istället
31 oktober – konstituerande av nya kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026
28 november
12 december

Kommunstyrelsen 2022

9 februari
9 mars
6 april
11 maj
8 juni (ändrat datum)
3 augusti (reserv)
7 september
12 oktober
9 november
23 november

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022

26 januari
23 februari
2 mars
23 mars
27 april
2 maj
18 maj
15 juni (reserv)
24 augusti
21 september
3 oktober
26 oktober
16 november
6 december

Personalutskottet 2022

14 januari
11 februari
22 april
20 maj
26 augusti
23 september
25 november

Socialnämnden 2022

26 januari
23 februari
23 mars
27 april
25 maj
15 juni
31 augusti
28 september
26 oktober
23 november
14 december

Socialnämndens arbetsutskott 2022

5 januari
19 januari
2 februari
16 februari
9 mars
16 mars
6 april
20 april
4 maj
18 maj
22 juni (reserv)
17 augusti
7 september
21 september
5 oktober
19 oktober
2 november
16 november
7 december
28 december (reserv)

Bildningsnämnden 2022

19 januari
23 februari
17 mars
27 april
25 maj
15 juni (reserv)
31 augusti
28 september
19 oktober
16 november
14 december

Bildningsnämndens arbetsutskott 2022

12 januari
10 februari
3 mars
13 april
18 maj
8 juni (reserv)
17 augusti
21 september
11 oktober
2 november
7 december

Miljö- och byggnadsnämnden 2022

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
23 augusti – reservmöte inställt
20 september
18 oktober
15 november
13 december

Tekniska nämnden 2022

17 januari
21 februari
14 mars
11 april
16 maj
13 juni
22 augusti (reserv)
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Valnämnden 2022

24 februari
29 mars
31 maj
16 augusti
14 september kl. 9.00 i sammanträdesrum Holmen på kommunhuset Vara- valnämndens preliminära röst (uppsamlings-/onsdagsräkningen)
20 september

28 februari 2023

Vara Bostäder AB

10 februari
13 april
12 maj
15 september
27 oktober
8 december

Vara industrifastigheter AB 2022

10 februari
13 april
12 maj
15 september
27 oktober
8 december

VaraNet AB 2022

8 februari
5 april
10 maj
13 september
25 oktober
7 december

Vara Koncern AB 2022

25 februari
21 april
19 maj
22 september
17 november
16 december

Vara Konserthus 2022

17 januari
16 februari
17 mars
13 april
11 maj
8 juni
18 augusti
14 september
13 oktober
14 december

31 januari – reservmöte inställt
28 februari
28 mars
25 april – inställt på grund av för få ärenden
30 maj
20 juni
29 augusti – reservmöte inställt
26 september
17 oktober – inställt, kommunfullmäktige kommer att konstituera sig den 31 oktober istället
31 oktober – konstituerande av nya kommunfullmäktige för mandatperioden 2022-2026
28 november
12 december

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.