Sammanträdesdagar 2021

Klicka på bilden för att förstora den.

Kommunfullmäktige 2021

Måndag 25 januari (reservdatum)
Måndag 22 februari
Måndag 29 mars
Måndag 26 april
Måndag 31 maj
Måndag 21 juni
Måndag 30 augusti (reservdatum)
Måndag 27 september
Måndag 25 oktober
Måndag 29 november
Måndag 20 december

Kommunstyrelsen 2021

Onsdag 13 januari (reservdatum)
Onsdag 3 februari
Onsdag 3 mars
Onsdag 7 april
Onsdag 5 maj
Onsdag 9 juni
Onsdag 4 augusti (reservdatum)
Onsdag 8 september
Onsdag 6 oktober
Onsdag 3 november
Onsdag 1 december
Onsdag 15 december (reservdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021

Onsdag 20 januari
Onsdag 3 februari (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 17 februari
Onsdag 3 mars (bokslutsberedning)
Onsdag 24 mars
Onsdag 7 april (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 21 april
Måndag 3 maj (budgetberedning)
Onsdag 5 maj (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 19 maj
Onsdag 9 juni (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 16 juni
Onsdag 18 augusti
Onsdag 8 september (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 22 september
Tisdag 5 oktober (uppföljningsberedning)
Onsdag 6 oktober (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 20 oktober
Onsdag 3 november (diskussionsarbetsutskott)
Onsdag 10 november
Onsdag 1 december (diskussionsarbetsutskott)
Tisdag 7 december (dialogdag)
Onsdag 8 december

Personalutskottet 2021

Fredag 19 februari
Fredag 16 april
Fredag 28 maj
Fredag 24 september (Observera: Nytt datum!)
Fredag 12 november

Socialnämnden 2021

Onsdag 20 januari
Onsdag 17 februari
Onsdag 17 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 19 maj
Onsdag 16 juni
Onsdag 18 augusti
Onsdag 22 september
Onsdag 13 oktober
Onsdag 10 november
Onsdag 15 december

Socialnämndens arbetsutskott 2021

Onsdag 13 januari
Onsdag 27 januari
Onsdag 17 februari
Onsdag 10 februari
Onsdag 24 februari
Onsdag 10 mars
Onsdag 24 mars
Onsdag 7 april
Onsdag 21 april
Onsdag 12 maj
Onsdag 26 maj
Onsdag 9 juni
Onsdag 23 juni (prel)
Onsdag 7 juli (prel)
Onsdag 28 juli (prel)
Onsdag 11 augusti
Onsdag 25 augusti
Onsdag 8 september (prel)
Onsdag 15 september
Onsdag 29 september
Onsdag 6 oktober
Onsdag 20 oktober
Onsdag 3 november
Onsdag 24 november
Onsdag 8 december
Onsdag 22 december

Bildningsnämnden 2021

Onsdag 27 januari
Onsdag 24 februari
Onsdag 17 mars
Onsdag 28 april
Onsdag 26 maj
Onsdag 23 juni (reserv)
Onsdag 25 augusti
Onsdag 29 september
Onsdag 27 oktober
Onsdag 24 november
Onsdag 15 december

Bildningsnämndens arbetutskott 2021

Onsdag 13 januari
Onsdag 10 februari
Onsdag 10 mars
Onsdag 14 april
Onsdag 19 maj
Onsdag 2 juni (reserv)
Onsdag 11 augusti
Onsdag 22 september
Onsdag 13 oktober
Onsdag 10 november
Onsdag 1 december

Tekniska nämnden 2021

Måndag 18 januari
Måndag 15 februari
Måndag 22 mars
Måndag 19 april
Måndag 17 maj
Måndag 14 juni
Måndag 23 augusti
Måndag 20 september
Måndag 18 oktober
Måndag 22 november
Måndag 13 december

Miljö- och byggnadsnämnden 2021

Torsdag 28 januari
Torsdag 18 februari
Torsdag 25 mars
Torsdag 22 april
Torsdag 27 maj
Torsdag 17 juni
Torsdag 26 augusti
Torsdag 23 september
Torsdag 21 oktober
Torsdag 25 november
Torsdag 16 december

Vara Bostäder AB 2021

Torsdag 11 februari
Torsdag 15 april
Torsdag 13 maj
Torsdag 16 september
Torsdag 28 oktober
Torsdag 9 december

Vara industrifastigheter AB 2021

Torsdag 11 februari
Torsdag 15 april
Torsdag 13 maj
Torsdag 16 september
Torsdag 28 oktober
Torsdag 9 december

VaraNet AB 2021

Tisdag 9 februari
Tisdag 6 april
Tisdag 11 maj
Tisdag 14 september
Tisdag 26 oktober
Tisdag 7 december

Vara koncern AB 2021

Fredag 26 februari
Torsdag 22 april
Torsdag 20 maj
Torsdag 23 september
Torsdag 18 november
Torsdag 16 december

Vara Konserthus 2021

Fredag 15 januari (extrainsatt)
Onsdag 17 februari
Onsdag 17 mars (extrainsatt)
Onsdag 14 april
Onsdag 12 maj
Måndag 14 juni (extrainsatt)
Måndag 16 augusti (extrainsatt)
Tisdag 14 september
Fredag 15 oktober (extrainsatt)
Onsdag 3 november
Fredag 10 december

Måndag 25 januari (reservdatum)
Måndag 22 februari
Måndag 29 mars
Måndag 26 april
Måndag 31 maj
Måndag 21 juni
Måndag 30 augusti (reservdatum)
Måndag 27 september
Måndag 25 oktober
Måndag 29 november
Måndag 20 december

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.