Sammanträdesdagar 2023

Alla sammanträdesdagar 2023 - för fullmäktige, nämnder och bolag.

Sammanträdesdagar 2023

Kommunfullmäktige 2023

Kommunfullmäktige sammanträder i Gibson-salen på Academy of Music and Business sista måndagen i de flesta månader på året. Sammanträdet börjar kl. 18 med följande datum beslutade av fullmäktige 31 oktober 2022 § 75

27 februari
27 mars
24 april
22 maj – extrainsatt möte start kl. 17 i Lilla Salen på Vara Konserthus
29 maj
19 juni
28 augusti (reservdatum)
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Sammanträdet direktsänds via radio på 87,8Mhz och www.radiovara.se.

Kommunstyrelsen 2023

Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar med start kl. 14.00 med följande datum beslutade av styrelsen 7 september 2022 § 91

11 januari (konstituerande)
8 februari
8 mars
12 april (ändrad från den 5e till 12e april § 52 2023-03-08).
10 maj
7 juni
2 augusti (reservdatum)
6 september
11 oktober
8 november
6 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på onsdagar med start kl. 8.30 med följande datum beslutade av kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti 2022 § 84

24 januari (tisdag)
8 februari (diskussionsarbetsutskott)
22 februari
1 mars (bokslutsberedning)
22 mars
5 april (diskussionsarbetsutskott)
19 april
2 maj (budgetberedning)
10 maj (diskussionsarbetsutskott)
17 maj
7 juni (diskussionsarbetsutskott)
14 juni (reservdatum)
16 augusti
6 september (diskussionsarbetsutskott)
20 september
9 oktober (uppföljningsberedning)
11 oktober (diskussionsarbetsutskott)
18 oktober
8 november (diskussionsarbetsutskott)
15 november
29 november (investeringsberedning)
6 december (diskussionsarbetsutskott)
5 december (dialogdag)

Bildningsnämnden 2023

Bildningsnämnden sammanträder på onsdagar med start kl. 8.00 med följande datum beslutade av nämnden 19 oktober 2022 § 145

11 januari
22 februari
15 mars
12 april
24 maj
21 juni
23 augusti
27 september
18 oktober
22 november
13 december

Bildningsnämndens arbetutskott 2023

Bildningsnämndens arbetsutskott sammanträder på onsdagar med start kl. 8.00 med följande datum beslutade av nämnden 19 oktober 2022 § 145

8 februari
1 mars
5 april
17 maj
7 juni
9 augusti
13 september
11 oktober
8 november
6 december

Socialnämnden 2023

Socialnämndens sammanträder på onsdagar med start kl. 09:00 med följande datum beslutade av nämnden 26 oktober 2022 § 118

11 januari
22 februari
22 mars
19 april
24 maj
21 juni
23 augusti
27 september
25 oktober
22 november
13 december

Socialnämndens arbetsutskott 2023

Socialnämndens arbetsutskott sammanträder varannan onsdag större delen av året med start kl. 08.00 med följande datum beslutade av nämnden 26 oktober 2022 § 118

18 januari
1 februari
15 februari
1 mars
15 mars
29 mars
12 april
3 maj
17 maj
7 juni
28 juni (prel)
12 juli (prel)
2 augusti (prel)
16 augusti
6 september
20 september
4 oktober
18 oktober
1 november
15 november
6 december
27 december (prel)

Miljö- och byggnadsnämnden 2023

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder på tisdagar med start kl. 8.30 med följande datum beslutade av nämnden 18 oktober 2022 § 119

24 januari
21 februari
21 mars
18 april
16 maj
13 juni
22 augusti
19 september
17 oktober
14 november
12 december

Tekniska nämnden 2023

Tekniska nämnden sammanträder på följande måndagar med start kl. 13 beslutat av tekniska nämnden 17 oktober 2022 § 137

23 januari
20 februari
13 mars
17 april
22 maj
12 juni
(21 augusti) reservdatum
18 september
16 oktober
13 november
11 december

Personalutskottet 2023

Personalutskottet sammanträder på fredagar med start kl. 08:30 med följande datum beslutade av utskottet 24 november 2022 § 35

23 februari
20 april
25 maj
24 augusti (reserv)
21 september
23 november

Vara Bostäder AB 2023

Vara Bostäder AB sammanträder på torsdagar med start kl. 15.00 (förutom 7 december) med följande datum beslutade av bolagsstyrelsen 15 september 2022 § 58

9 februari klockan ca. 15.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)
13 april klockan ca. 15.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)
11 maj klockan ca. 15.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)
14 september klockan ca.15.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)
26 oktober klockan ca. 15.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)
7 december klockan ca. 11.00 (efter Vara Industrifastigheters möte)

Vara Industrifastigheter AB 2023

Vara Industrifastigheter AB sammanträder på torsdagar med start kl. 14.00 med följande datum beslutade av bolagsstyrelsen 27 oktober 2022 § 41

11 februari
15 april
13 maj
16 september
28 oktober
9 december

VaraNet AB 2023

VaraNet AB sammanträder på tisdagar med start kl. 15.00 med följande datum beslutade av bolagsstyrelsen 25 oktober månad 2022 § 46

7 februari
4 april
9 maj
12 september
3 oktober
5 december

Vara Konserthus AB 2023

Vara Konserthus AB sammanträder följande datum under 2023

Tisdag 28 februari
Onsdag 5 april
Onsdag 10 maj
Tisdag 12 september
Tisdag 7 november
Onsdag 29 november

Valnämnden 2023

Valnämnden sammanträder på tisdagar med start kl. 15 med följande datum beslutade av nämnden 20 september 2022 § 39

28 februari

Kommunrevisionen 2023

Kommunrevisionen sammanträder på måndagar med start kl. 9.00 med följande datum beslutade av revisionen 26 september 2022:

16 januari
13 februari
13 mars
11 april – OBS! Tisdag istället för måndag som är Annandag påsk
15 maj
19 juni
28 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.