Tjänstegarantier

Vi vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss. Därför lämnar vi tjänstegarantier.

Vara kommun har garantier på ett antal av de tjänster som tillhandahålls kommunens medborgare. Tanken är att vi genom tjänstegarantierna ska ge medborgarna en tydlig bild av vår service och vad man har rätt att förvänta sig av kommunens verksamheter. Tjänstegarantierna utgår från medborgarnyttan och är framarbetade av kommunens nämndspolitiker.

Kopplat till tjänstegarantierna finns forumet ”BättreVara” vilket är ett sätt att främja en dialog mellan medborgarna och kommunens politiker och tjänstemän. Till ”BättreVara” kan medborgare i kommunen och andra föra fram synpunkter, klagomål, förslag till förbättringar, tips och idéer.

Kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Socialnämnden

 

SKLs skrift om tjänstegarantier

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.