Protokollarkiv

Här hittar ni protokoll från kommunens beslutande organ såsom kommunfullmäktige, nämnder, utskott samt kommunala bolag och råd.

Protokoll från nämnderna publiceras så snart de har blivit justerade och ett utskotts protokoll publiceras i samband med dess tillhörande nämnds protokoll. Ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter att sammanträdet har genomförts.

Protokoll från nämnder och utskott som innehåller mycket personuppgifter publiceras inte offentligt men kan begäras ut. Vissa känsliga uppgifter i de publicerade protokollen kan även vara maskerade.

Kontakta kommunens kansliavdelning vid begäran av protokoll samt frågor.

Loading..

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.