Protokollarkiv

Bilden föreställer Varas kommunvapen. En blå sköld med sex korsade veteax.

Uppgifter i protokollen kan vara maskerade inför publicering på hemsidan. Vid frågor kontakta kansliavdelningen.

Bildningsnämnden 2020

Protokoll BIN 2020-10-28 §§ 134-163
Protokoll BIN 2020-09-30 §§ 116-133
Protokoll BIN 2020-08-26 §§ 96-115
Protokoll BIN 2020-06-17 §§ 87-95
Protokoll BIN 2020-05-27 §§ 66-86
Protokoll BIN 2020-04-29 §§ 49-65
Protokoll BIN 2020-03-25 §§ 34-48
Protokoll BIN 2020-02-26 §§ 16-33
Protokoll BIN 2020-01-29 §§ 1-15

Kommunfullmäktige 2020

Protokoll KF 2020-02-24, §§ 1-14
Protokoll KF 2020-03-30, § 15 – direktjustering
Protokoll KF 2020-03-30, §§ 16-31
Protokoll KF 2020-05-25, §§ 44-60
Protokoll KF 2020-06-22, §§ 61-80
Protokoll KF 2020-09-28, §§ 81-98
Protokoll KF 2020-10-26, §§ 99-114

Kommunstyrelsen 2020

KS 200610 §§ 77-96
KS 200902 §§ 97-114
KS 200205 § 1-20
KS 200304 § 21-39
KS 200327 § 40-41
KS 200401 § 42-56
KS 200506 §§ 58-76
KS 201007 §§ 115-138

Socialnämnd 2020

 

Protokoll SN 200122

Protokoll SN 200219

Protokoll SN 200401

Protokoll SN 200520

Protokoll SN 200624

Protokoll SN 200826

Tekniska nämnden 2020

Protokoll TN 2020-10-19 §§ 150-164

Protokoll TN 2020-10-19 §§ 156-158

Protokoll TN 2020-10-14 §§ 147-149

Protokoll 20200921 §§ 125-146

Protokoll TN §§109-124 – ej §§ 112 och 115

Protokoll TN 20200824 §§ 112 och 115

Protokoll TN 2020-06-08 §§ 98-108

Protokoll TN 2020-06-08 §§ 96-97

Protokoll TN 2020-05-18 §§ 75, 77-95

Protokoll TN 2020-05-18 §§ 76 och 78

Protokoll TN 2020-06-08 98-108

Protokoll TN 2020-06-08 §§ 96-97

Protokoll TN 20200420 § 61-74

Protokoll TN 20200113 § 1-3

Protokoll TN 20200120 § 4-23

Protokoll TN 20200217 § 24-39

Protokoll TN 20200323 § 41 44-45

Protokoll TN 20200323 § 40, 42-43, 46-6

Bildningsnämnden 2019

BIN 2019-12-12 § 172-184
BIN 2019-11-20 § 156-171
BIN 2019-10-23 § 135-155
BIN 2019-09-25 § 117-134
BIN 2019-09-03 § 103-116
BIN 2019-06-19 § 89-102
BIN 2019-05-29 § 70-88
BIN 2019-04-24 § 55-69
BIN 2019-03-27 § 37-54
BIN 2019-02-27 § 18-36
BIN 2019-01-30 § 10-17
BIN 2019-01-09 § 1-9

Socialnämnden 2019

Protokoll SN 190109
Protokoll SN 190123
Protokoll SN 190220
Protokoll SN 190320, Remissvar informationssäkerhet SN 190320 § 33 bilaga
Protokoll SN 190417
Protokoll SN 190529
Protokoll SN 190626
Protokoll SN 190925
Protokoll SN 190821
Protokoll SN 191030
Protokoll SN 191127
Protokoll SN 191218

 

Teknisk nämnd 2019

TN 20190218 § 24-38Separat bilaga – Delegationsordning Tekniska

TN 20190109 § 1-3

TN 20190121 § 4-23

TN 20190218 § 24-38

TN 20190318 § 39-59

TN 20190415 § 60-71

TN 20190520 § 72-88

TN 20190610 § 89-106

TN 20190916 § 107

TN 20190916 § 108-132

TN 20191021 § 133-136 direktjusterade paragrafer

TN 20191021 § 137-157

TN 20191118 § 158-173

Protokoll TN 20191209 174-194

Kommunstyrelsen 2019

KS 20190109 §1-14
KS 20190206 § 15-34
KS 20190306 § 35-51
KS 20190410 § 52-63
KS 20190508 § 64-74
KS 20190605 § 73 – 93
KS 20190904 § 94-111
KS 20191002 § 112-128
KS 20191030 § 129-146
KS 20191127 § 147-164

Kommunfullmäktige 2019

Protokoll KF 190225
Protokoll KF 190325
Protokoll KF 190429
Protokoll KF 190527
Protokoll KF 190617 
Protokoll KF 190923
Protokoll KF 191028
Protokoll KF 191125
Protokoll KF 191216

Miljö- och byggnadsnämnd

Eftersom de flesta ärendena hos miljö- och byggnadsnämnden rör enskilda personer är sammanträdena inte öppna för allmänheten och protokollen läggs inte ut på webbsidan (enligt Dataskyddsförordningen, GDPR). Den som är intresserad av protokoll från miljö- och byggnadsnämnden kan kontakta Vara kommun via e-post (miljo.bygg@vara.se) eller telefon 0512-310 23

Kommunstyrelsen 2018

KS 180207 § 1-19
Separat bilaga KS20180207 § 2 ABVA – Riktvärden
KS 180307 § 20-42
Separat bilaga KS20180307 § 27 Bestämmelser Arbetsmarknadsråd Vara kommun
Separat bilaga KS20180307 § 28 Bestämmelser Näringslivsråd Vara kommun
KS 20180411 § 43-67
KS 20180502 § 68-80
KS 20180523 § 81-96
KS 20180528 § 97-98
KS 20180627 § 99-101
Separat bilaga KS20180627 § 101 Samarbetsavtal
KS 20180905 § 102-114
KS 20181003 § 115-133
KS 20181031 § 134-151
KS 20181121 § 152 -168
KS 20181219 § 169-186

Socialnämnd 2018

Protokoll SN 180124
Protokoll SN 180221
Protokoll SN 180321
Protokoll SN 180516
Protokoll SN 180418
Protokoll SN 180620
Protokoll SN 180829
Protokoll SN 180926
Protokoll SN 181024
Protokoll SN 181121
Bilagor SN 181121
Protokoll SN 181219

Bildningsnämnden 2018

BIN 181205 § 154-175
BIN 181127 § 145-153
BIN 181023 § 119-144
BIN 180925 § 103-118
BIN 180828 § 88-102
BIN 180612 § 74-87
BIN 180516 § 56-73
BIN 180410 § 36-55
BIN 180227 § 15-35 (maskerad)
BIN 180130 § 1-14

Kommunfullmäktige 2018

Protokoll KF 180226
Protokoll KF 180326
Protokoll KF 180502
Protokoll KF 180528
Protokoll KF 180611
Protokoll KF 180924
Protokoll KF 181015
Protokoll KF 181029, Bilaga: Reservation motion sjuksköterskemottagning KF 181029
Protokoll KF 181126, Bilagor: Bidrag enskild väg KF 181126 Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2019 KF 181126 Policy verksamhetsbesök i Vara kommun KF 181126, Budget 2019 KF 2018-11-26

Protokoll KF 181210 Bilagor: Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun 2019 Reglemente kommunstyrelsen Reglemente tekniska nämnden VA taxa Vara kommun allmänt VA 2019

 

Kommunstyrelsen 2017

KS 170208 § 1-27
KS 170308 § 28-44
KS 170412 § 45-47 (direktjustering)
KS 170412 § 48-58
KS 170503 § 59-71
KS 170524 § 72-85
KS 170906 § 86-106
KS 171004 § 107-121
KS 171017 § 122-123 (direktjustering)
KS 171101 § 124-145
KS 171129 § 146-150 (direktjustering)
KS 171129 § 151-163

Bildningsnämnden 2017

BIN 171205 § 130-158
BIN 171024 § 112-129
BIN 170926 § 96-111
BIN 170829 § 81-95
BIN 170516 § 67-80
BIN 170418 § 48-66
BIN 170321 § 35-47
BIN 170221 § 21-34
BIN 170221 § 20
BIN 170124 § 2-19
BIN 170124 § 1

Socialnämnden 2017

SN 170125
SN 170222
SN 170322
SN 170419
SN 170517
SN 170628
SN 170830
SN 170926
SN 171025
SN 171122
SN 171220

 

 

Kommunfullmäktige 2017

KF20170227 §1-23
Separat bilaga KF170227 § 6 -Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst 2016-2019
Separat bilaga KF170227 § 7 -Taxa för barnomsorg
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan 2017-2021
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan Bilaga 1 Program kultur barn och unga
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan Bilaga 2 Regler för stöd till folkbildning och ideell verksamhet
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan Bilaga 3 Kulturstipendier och kulturpris
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan Bilaga 4 Biblioteksplan
Separat bilaga KF170227 § 8 – Kulturplan Bilaga 5 Konsturvalsprinciper
Separat bilaga KF170227 § 9 – Timfaktor för miljö- och byggnadsnämndens taxor
Separat bilaga KF170227 § 10 – Reglemente krisledningsnämnden
Separat bilaga KF170227 § 11 – Styrdokument för krisberedskap i Vara kommun
Separat bilaga KF170227 § 12 – Ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018
Separat bilaga KF170227 § 13 – Omröstningsprotokoll
Separata bilaga KF170227 § 21 – Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2017
KF20170327 § 24 (Direktjustering)
KF20170327 § 25-32
Separat bilaga KF20170327 § 30 – Program för parkeringar i Vara kommun
Separat bilaga KF20170327 § 31- Kommunstyrelsens reglemente
KF20170424 § 33-38
Separat bilaga KF20170424 § 35 – Lokala ordningsföreskrifter och taxa för torghandel samt upplåtelse av allmän platsmark i Vara kommun
KF20170529 § 39-50
Separat bilaga KF170529 § 45 -Torgtaxa för jordgubbens dag
KF20170612 § 51-65
Separat bilaga KF170612 § 57 – Taxa- Lotteri
Separat bilaga KF170612 § 61- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Separat bilaga KF170612 § 61 – Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö-kartor
KF20170925 § 66-85
Separat bilaga KF20170925 § 69 Renhållningsavgifter i Vara kommun
Separat bilaga KF20170925 § 75 Felparkeringsavgift inom Vara kommun år 2018
KF20171030 § 86-98
Separat bilaga KF171030 § 89 – Taxa för Vara kommuns allmänna vattten- och avloppsanläggning 2018
Separat bilaga KF171030 § 90 – Omröstningsprotokoll
Separat bilaga KF171030 § 91 – Omröstningsprotokoll
Separat bilaga KF171030 § 93 – Omröstningsprotokoll
KF20171127 § 99-113
Separat bilaga KF171127 § 104 – Finanspolicy för Vara kommun
Separat bilaga KF171127 § 106 – Reglemente miljö- och byggnadsnämnden
Separat bilaga KF171127 § 106 – Taxa – alkoholtillstånd m.m
Separat bilaga KF171127 § 107 – Taxa enligt miljöbalken
KF20171211 § 114-123

Kommunfullmäktige 2016

KF 160229 § 1-14 Separat bilaga KF 20160229 § 6 – Omröstningsprotokoll Separat bilaga KF 20160229 § 9 – Ledningsplan vid extraordinär händelse 2015-2018 KF 160329 § 15-24 Separat bilaga KF 20160329 § 20 – Policy belysningsföreningar KF160425 § 25-31 KF160530 § 32-43 KF160613 § 44-50 KF20160926 § 51-65 Separat bilaga KF 20160926 § 59 omröstningsprotokoll KF20161031 § 66-79 Separat bilaga KF 20161031§ 72 omröstningsprotokoll KF20161128 § 80-91 Separat bilaga KF 20161128 § 84 Budget 2017, plan 2018-2020 Separat bilaga KF 20161128 § 88 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 Separat bilaga KF 20161128 § 89 Allmänna principer för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Separat bilaga KF 20161128 § 89 Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2017 KF20161212 § 92-95

Kommunstyrelsen 2016

KS 160210 § 1-23 KS 160309 § 24-39 KS 160406 § 40-53 KS 20160504 § 54-74 KS 20160525 § 75-87 KS 160907 § 88-110 KS 161005 § 111-127 KS 20161102 § 128-139 KS 20161123 § 140-147 KS 20161205 § 148 KS 20161214 § 149-154 Bilagor Bilaga § 3.Budgetprocessen 2017 Bilaga § 7.Besöksstrategiskt program 2016-2019 Bilaga § 8.Program Landsbygdsutveckling 2016-2019 Bilaga § 23.Kvalitetsmässan Bilaga § 151 Föravtal Eko-bygg

Socialnämnd 2016

161214 sn
161130 sn
161026 sn
160928 sn
160831 sn
160629 sn
160518 sn
160323 sn
160224 sn
160127 sn

Bildningsnämnden 2016

BIN 161206 § 128-152
BIN 161101 § 106-127
BIN 160927 § 96-105
BIN 160915 § 95
BIN 160830 § 87-94
BIN 160621 § 72-86
BIN 160524 § 49-71
BIN 160412 § 32-48
BIN 160301 § 21-31
BIN 160202 § 1-20

Bilagor
Bilaga § 45 Bildningsnämndens delegationsordning
Bilaga § 43 Yttrande gällande riksrekryterande utbildning vid fristående gymnasieskola
Bilaga § 42 Yttrande gällande nyetablering av fristående gymnasieskola
Bilaga § 41 Tillämpningsregler för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem
Bilaga § 39 Handlingsplan vid hot och våld
Bilaga § 24 Avtal gällande förvaltning av bidrag
Bilaga § 7 Årsredovisning

Kommunfullmäktige 2015

KF150223 KF150330 KF150525 KF150615 §53-62 KF150928 KF150928 § 63-80 KF151026 § 81 (direktjustering) KF151026 § 82-93 KF151026 § 82-93 KF151130 § 94-112 KF151214 § 113-122 Antagna bilagor Bilaga §5 Bilaga §18 Bilaga §19.Bolagsordning VaraNetAB Bilaga §19.Bolagsordning Vara KonsethusAB Bilaga §19.Bolagsordning Vara KoncernAB Bilaga §19. Bolagsordning Vara Ind.fastigheterAB Bilaga §19. Bolagsordning Vara BostäderAB Bilaga §35.Granskning av årsredovisning 2014 Bilaga §36.Årsredovisning 2014 Bilaga §39.Vänortsavtal med Kadan Bilaga §49.Förstudie Solenergi Bilaga §50.Renhållningsordning Bilaga §55 Bilaga § 56-2 Bilaga §56 Bilaga §58.Strategisk plan 2016-2019 Bilaga §58.Sektorsprogram 2016-2019 Bilaga §58.Lednings- & styrdokument 2016-2019 Bilaga §59 Bilaga § 65.Pensionspolicy Bilaga § 70.Bolagsordning Destination Vara AB Bilaga § 72.Sammanträdesdagar 2016 Bilaga § 74.Barnomsorgstaxa Bilaga § 75.Ägardirektiv Vara Bostäder AB Bilaga § 75.Ägardirektiv Vara Industrifastigheter AB Bilaga § 75.Ägardirektiv Vara Koncern AB Bilaga § 75.Ägardirektiv Vara Konserthus AB Bilaga § 75.Ägardirektiv Vara Net AB Bilaga § 81.RSA 2015 Bilaga § 83.Delarsrapport Augusti 2015 Bilaga § 83.Granskning av delarsrapport augusti 2015 Bilaga § 83.Revisonsutlatande Bilaga § 84.Ordförandens tal Bilaga § 91.Felparkeringsavgift 2016 Bilaga § 92.Renhållningsavgifter 2016 Bilaga § 116.Tomtpriser Bilaga § 118.Taxa upplåtelse allmän platsmark 2016 Bilaga § 119.Torghandel

Kommunstyrelsen 2015

KS 150120 §1-22 KS 150204 §22-45 KS 150304 §46-62 KS 150408 §63-74 KS 150506 §75 KS 150527 §88-99 KS 150909 § 88-114 KS 151007 § 115-139 KS 151104 § 140-163 KS 151125 § 164-178 KS 151130 § 179 Bilagor Bilaga §11 Bilaga §13 Bilaga §27.Borgensavtal Bilaga §29.bolagspolicy Bilaga §40.Bolagsordning Vara Net AB Bilaga §40.Bolagsordning Vara Konserthus Bilaga §40.Bolagsordning Vara Koncern AB Bilaga §40.Bolagsordning Vara Ind. fastigheter AB Bilaga §40.Bolagsordning Vara Bostäder AB Bilaga §46.Köpeavtal Bilaga §47.Fastighetsregleringsavtal Tornum 6-167 & Ålen 10 Bilaga §48.Årsredovisning 2014 kommunstyrelsenBilaga §48.Intern Kontrollplan 2014 Bilaga §53.Policy ek. ersättning vattenskyddsområde Bilaga § 55.Vänortsavtal med Kadan Bilaga § 63.KS delegeringsordning Bilaga § 64.Utredning Vara Bostäder Bilaga § 65.Fastighetsregleringsavtal Vara Tornum 6.67 & Tornum 6.167 Bilaga § 66.Fastighetsregleringsavtal del av Vara Kedum 3.2 mm Bilaga § 68.Schaktbestämmelser Vara kommun Bilaga § 95.Årsredovisning Torsgårdshallen Bilaga § 99.Avsiktsförklaring LEADER Bilaga § 106.Sammanträdesdagar 2016 Bilaga § 117.Budget 2016 KS Bilaga § 118.Delarsrapport augusti 2015 KS Bilaga § 118.Pagaende entreprenader Bilaga § 121.Handlingsplan Drogpolitiska programmet Bilaga § 122.Verksamhetsplan KS 2016-2019 Bilaga § 132.Kontrollavgift felaktig parkering på tomtmark 2016 Bilaga § 134.Dispenstransporter avgift 2016 Bilaga § 139.Projektplan utvecklingsområdet Sprinten Bilaga § 147.Bolagsprocess 2016

Socialnämnd 2015

150107sn
150121sn
150218sn
150318sn
150429sn
150527 sn
150624 sn
150826sn
150923sn
151118 sn
151216sn

Bildningsnämnden 2015

BIN 150414 § 28-45
BIN 150526 § 46-59
BIN 150623 § 60-69
BIN 150901 § 69-82
BIN 150929 § 83-91
BIN 151103 § 92-104
BIN 151208 § 105-129

Folkhälsorådet

FHR 180914 Folkhälso-plan 2019FHR 180219  FHR VB 2017    FHR 180504    FHR 171204  FHR 170907  FHR 170509 FHR 170209 FHR VB 2016 FHR 160211 Uppföljning Projekt 13-19. docx FHR VB 2015 FHR 160512 FHR 160908 Folkhälsoplan 2016-2018, reviderad 160908 FHR 161201   FHR 151113 FHR 150914 FHR 150522 FHR 150320  FHR 150212 Handlingsplan Drogpolitiska programmet Verksamhetsberättelse 2014

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.