72-timmars beredskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå.

Hur beredd är du om en något skulle hända? Gå in och läs mer om Räddningstjänsten Västra Skaraborgs 72-timmars beredskap.

Råd till privatpersoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat råd till privatpersoner inom ämnen som till exempel hemberedskap, informationssäkerhet och andra typer av kriser. MSB:s råd till privatpersoner

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.