Din hemberedskap

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vårt lands, vår egen och våra anhörigas säkerhet.

Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara de omedelbara behov som kan uppstå. Att ha hemberedskap innebär att du klarar dig utan samhällets hjälp i en vecka. Om du är förberedd kan samhällets fokusera på att hjälpa de som har svårt att klara sig själva.

Råd och tips till privatpersoner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hemsida finns checklistor och tips på vad du behöver ha hemma för att klara din hemberedskap.

MSB, har också samlat råd till privatpersoner inom ämnen som exempelvis informationssäkerhet, naturolyckor och andra typer av kriser.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.