Informationssäkerhet och källkritik

Vid en kris sprids mycket information fort. Det är extra viktigt att vara källkritisk och söka information från olika källor för att få en bild av läget och inte sprida vidare obekräftade rykten.

Krisinformation.se har samlat ihop tips för hur man kan tänka kring källkritik och agerande i sociala medier.

På Länsstyrelsernas sida för nyanlända och asylsökande, informationsverige.se, finns information kring källkritik på nio språk, utöver svenska.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har också samlat generell information om hur man som privatperson kan öka sin medvetenhet kring informationssäkerhet och stärka sin egen cyberhygien.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.