Krisstöd

Krisstöd är en del av kommunens krisorganisation och aktiveras när den ordinarie verksamhetens befintliga resurser inte räcker till för att lösa uppkommen händelse eller kris. Det kan också ske när det krävs samordnande resurser i samband med en omfattande händelse eller kris i Vara kommun.

Händer håller om varandra och erbjuder stöd.

Krisstöd består av en ledningsgrupp där det ingår representanter från kommunen, Närhälsan och kyrkan. Stödpersoner finns knutna till ledningsgruppen och kallas in vid behov.

Ansvarig för Vara kommuns krisstödsverksamhet är kommunens IFO-chef. Vara kommun har en Plan för Krisstöd.

Begreppet Krisstöd används numera istället för det tidigare begreppet POSOM.

Om du behöver krisstöd

I händelse av en olycka eller liknande där behovet av krisstöd uppstår ska du ringa 112. Det är Räddningschef i Beredskap på Räddningstjänsten som bedömer behovet av krisstöd utifrån olyckans art och omfattning. Eventuellt krisstöd kan aktiverat av IFO-chef eller medicinskt ansvarig sjuksköterska i dennes frånvaro, kommundirektör eller Räddningschef i beredskap.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.