Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. I Vara kommun finns tre skyddsrum där två är placerade i Vara tätort och ett i Larv. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

Skylt för skyddsrum.

MSB:s skyddsrumskarta visar var skyddsrum är placerade.

MSB:s frågor och svar om skyddsrum

Märkningen för skyddsrum är en blå triangel på en orange bakgrund. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum är märkta med skylten.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.