Information med anledning av kriget i Ukraina

Kriget har återigen nått Europa och vi förfäras över vad som händer i Ukraina. Många av oss känner oro och börjar fundera över hur detta kommer att påverka oss och hur vi kan hjälpa till. Här berättar vi hur kommunen påverkas och arbetar i dagsläget och vad du som privatperson kan göra.

Vetefält.

Mer information om Vara kommuns arbete med säkerhet och beredskap.

Vad gör Vara kommun?

För oss i Vara kommun kommer vi nu att förbereda oss tillsammans i hela kommunen. En beredskapsgrupp har startats upp med uppdrag att omvärldsbevaka, samplanera arbetet och kommunicera utifrån behov. Vi deltar på länsstyrelsens samverkanskonferenser och följer händelseutvecklingen i Ukraina.

Skyddsrum

Vi har fått en del frågor om skyddsrum i kommunen. I Vara kommun finns tre skyddsrum varav två är placerade i Vara tätort och ett i Larv.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. MSB bestämmer alltså var det ska finnas skyddsrum och i vilken omfattning. Kommunen har ingen möjlighet att påverka detta.

Mer information om skyddsrum

Var källkritisk!

Det är många som vill påverka din uppfattning om kriget. Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Vem tjänar på att du sprider informationen vidare?

Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför?

Checklista för ett källkritiskt tänkande

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
  • Kontrollera om du kan hitta informationen i andra källor. Information från endast en källa måste behandlas med stor försiktighet.
  • Sök efter information som inte bekräftar din nuvarande åsikt. På så sätt undviker du att du endast letar efter information som förstärker din nuvarande uppfattning.

Krisinformation.se information om att tänka källkritiskt.

Hur kan jag hjälpa till?

Vi får en hel del frågor om vad enskilda invånare kan göra och vilka insatser som kan bidra till minskat lidande. Även om kriget är långt bort från oss finns det fortfarande saker du kan göra. Förutom att hålla koll på vad som sägs på nyheterna, vara källkritisk och inte tro på allt som sprids på sociala medier, kan du erbjuda din hjälp inom olika områden.

Boende för flyktingar

Har du möjlighet att erbjuda boende till flyktingar med anledning av kriget i Ukraina? Vi genomför just nu en inventering av boenden i kommunen. Anmäl ditt boende här.

Språkkunskaper

Har du språkkunskaper som kan vara användbara i kontakten med flyktingar från Ukraina? Anmäl gärna ditt intresse för tolkförmedling.

Frivilliga insatser

Varabygdens församling har som en aktör för Svenska kyrkan tagit rollen som samordnare för frivilliga insatserna av olika slag. Funktionen har utvecklats i samarbete med kommunen och är till för att du som kommuninvånare ska ha en väg in. Den samordnande rollen i tjänst för kommunen är religiöst obunden.

Kontakta diakon Marie Johansson, tel. 0512-79 72 09 eller e-post marie.johansson5@svenskakyrkan.se om du vill hjälpa till.

Hjälporganisationer

Giva Sveriges lista på hjälporganisationer som på plats i Ukraina.

Frågor och svar om flyktingmottagande

Sveriges kommuner uppmanas att planera för ett flyktingmottagande. I ett första läge handlar det om att säkerställa bostäder och vidare även tillgång till skola och omsorg.

Jag är privatperson och skulle vilja ta emot flyktingar till mitt egna hem, vad behöver jag tänka på?

Personer från Ukraina har viseringsfrihet och kan fritt resa in i Sverige och vistas här 3 månader. Annorlunda uttryckt, statusen för de som kommer på det viset är som gäst. För att få rätt till skola, uppehälle och annat stöd måste alla som kommer hit registrera sig hos Migrationsverket.

Du som har möjlighet att erbjuda boende kan anmäla detta via en e-tjänst. Vi genomför just nu en inventering av boenden i kommunen. Anmäl ditt boende här.

Jag är fastighetsägare och har hyresbostäder som jag gärna upplåter för flyktingar, vem vänder jag mig till om det?

Om du har bostäder för uthyrning tar Vara kommun tacksamt emot information om detta. Anmäl ditt boende via e-tjänst. Vi genomför just nu en inventering och kommer att kontakta dig om/när det blir aktuellt att nyttja dina lokaler.

Har du tillgång till en större lokal och funderar på att driva något i större skala kan du kontakta Migrationsverket för att eventuellt skriva avtal om flyktingförläggning.

Vara kommun har i dagsläget inte något bosättningsuppdrag från Migrationsverket.

Finns det ersättningar att få för att erbjuda boende för flyktingar?

Nej. Däremot har de personer som registrerat sig på Migrationsverket, enligt massflyktsdirektivet från EU, rätt till dagpenning som ska täcka uppehället under tiden man vistas i Sverige. Dagpenningen syftar till att den enskilde ska kunna klara sina basala omkostnader

Vad har jag som privatperson för ansvar om jag erbjuder boende till flyktingar?

Om du tar emot personer så är de att betrakta som dina gäster. Samma ansvar gäller som för andra besök/gäster du tar emot. När/om den enskilde besökaren/gästen registrerar sig som flykting på Migrationsverket så kommer den personen (inte du som ”värd”) att omfattas av rättigheter till visst stöd till uppehälle samt skolgång för barn och unga.

Vilket stöd kan jag få från kommunen om jag erbjuder boende till flyktingar?

Just nu har kommunen inte fått något bosättningsuppdrag från Migrationsverket. Det som sker i första hand är att kommunerna inventerar akuta boendemöjligheter (lokaler/anläggningar) för att kunna ta emot stora flyktingströmmar. Efterhand kommer eventuellt kommunerna att få ett bosättningsuppdrag. Kommunen kommer då att behöva bostäder på lite längre sikt. Dessa hyrs då på vanliga kontrakt.

Har man däremot tillgång till en större anläggning kan man kontakta Migrationsverket för att eventuellt skriva avtal om flyktingförläggning

Behöver de som kommer hit registrera sig någonstans?

Ja, alla bör kontakta Migrationsverket för att få den flyktingstatus som behövs för att få möjligheter till skola, viss ersättning för uppehälle och rätt till sjukvård.

Som det ser ut just nu sker registreringen på plats i Stockholm, Göteborg och Malmö

Hur kan barn som kommer hit få tillgång till barnomsorg och skola?

Barnsomsorg ligger inte i de primära rättigheterna men däremot skola. När en person registrerat sig på Migrationsverket går detta uppdrag till den kommun man bor/uppehåller sig i.

Om man gjort den första registreringen hos Migrationsverket men ännu inte fått klart allt så kan man kontakta Integrationssamordnare på telefon 0512-312 39. Vi bokar ett möte där vi gör en enkel inskrivning och skolan gör en första koll på vilka kunskaper eleven har med sig. Utifrån det försöker vi sedan starta undervisning så snabbt det går.

Kan jag erbjuda arbete på mitt egna företag eller någon annanstans till de som kommer hit?

Ja, vuxna personer har automatiskt arbetstillstånd efter att ha registrerat sig på Migrationsverket.

Jobbar kommunerna tillsammans gällande frågor om flyktingmottagande eller är det olika regler i olika kommuner?

Kommunernas arbete organiseras genom Länsstyrelserna och reglerna är lika. Det kan ändå skilja en del beroende på kommens storlek och var i landet kommunen är lokaliserad.

Om jag tar emot flyktingar och sedan ångrar mig, hur gör jag då?

Om man öppnat sitt hem för flyktingar och de är anmälda på Migrationsverket går det att ansöka om vidareplacering. Möjligheten till detta kommer att påverkas av tillgången på platser.

Om det kommer personer som behöver stöd eller sjukvård, vad gäller då?

En person som vistas på turistvisa har endast rätt till akut sjukvård. En person som registrerat sig hos Migrationsverket har rätt till nödvändig sjukvård via Västra Götalandsregionen. Finns det ett behov av stöd eller omvårdnadsbehov finns möjlighet att efter biståndsbedömning få stöd från aktuell kommun.

Migrationsverkets hemsida

För oss i Vara kommun kommer vi nu att förbereda oss tillsammans i hela kommunen. En beredskapsgrupp har startats upp med uppdrag att omvärldsbevaka, samplanera arbetet och kommunicera utifrån behov. Vi deltar på länsstyrelsens samverkanskonferenser och följer händelseutvecklingen i Ukraina.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.