Tätortsvandringar 2020

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och komma med förslag på förbättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Bild föreställande ryggtavlor på flera persner i en tätort

Nu är vi inne på ett nytt år med nya möjligheter! Ett tidigt men säkert vårtecken är våra tätortsvandringar som vi kommer att utföra i mars och april.

Som vanligt kontrollerar vi att vi utfört vad som beslutades och diskuterar nya utvecklande objekt. Objekten ska vara inom tekniska nämndens ansvarsområde och får inte vara kostnadsdrivande.

Förutom nya objekt som är utvecklande för orten önskar vi diskutera om det finns några platser eller andra saker som gör att ni känner er otrygga. Tätortsvandringarna vänder sig till föreningar i kommunen.

Vi önskar få in era förslag i förväg. Skicka dessa till Mikael Jönsson på epost: mikael.jonsson@vara.se eller per brev till Vara kommun. Det underlättar vårt arbete med skriftlig sammanställning och kostnadsbedömning av förslagen. Vi fortsätter att ha ett uppsamlande möte för alla föreningar och för allmänheten i Vara den 16 april kl. 19.00-19.30.

Tätortsvandringar hösten 2020

Måndag 31 augusti

08.30- 10.00 Tråvad, Boulebanan
10.30-12.00 Larv, Fotbollsplan Hedensborg
13.30-15.30 Vedum, Laskegården

Torsdag 3 september

08.00-08.45 Öttum, Bygdegården
09.10-11.00 Kvänum, Sahlins Ica-butik
11.15-12.15 Jung, Busshållplats
13.45-14.45 Håkantorp, Järnvägsparken
15.00-16.30 Levene, Boulebanan

Onsdag 9 september

12.30-13.40 Helås, Gamla affären
14.00-15.30 Arentorp, Skandia Elevator
16.00-16.30 Tumleberg, Nya lekplatsen
17.00-17.45 Emtunga, Busshållplatsen

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.