Tätortsvandringar

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och komma med förslag på förbättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Bild föreställande ryggtavlor på flera persner i en tätort

Nu är vi inne på ett nytt år med nya möjligheter! Årets tätortsvandringar kommer vi att utföra i augusti och september 2022.

Som vanligt kontrollerar vi att vi utfört vad som beslutades och diskuterar nya utvecklande objekt. Objekten ska vara inom tekniska nämndens ansvarsområde och får inte vara kostnadsdrivande.

Förutom nya objekt som är utvecklande för orten önskar vi diskutera om det finns några platser eller andra saker som gör att ni känner er otrygga. Tätortsvandringarna vänder sig till föreningar i kommunen.

Förslag från kommuninvånare

Även om själva tätortsvandringarna vänder sig till föreningar är kommuninvånare välkomna att skicka in förslag på förbättringar och goda idéer. Vi önskar få in era förslag i förväg. Skicka dessa till Mikaela Happe på epost: mikaela.happe@vara.se eller per brev till Vara kommun. Det underlättar vårt arbete med skriftlig sammanställning och kostnadsbedömning av förslagen.

Kontakt

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.