Tätortsvandringar 2019

Varje år anordnar Vara kommun tätortsvandringar. På en tätortsvandring får föreningar följa med på en gångtur i våra orter och komma med förslag på förbättringar och nya goda idéer för icke kostnadsdrivande åtgärder på den kommunala marken.

Nu är vi inne på ett nytt år med nya möjligheter! Ett tidigt men säkert vårtecken är våra tätortsvandringar som vi kommer att utföra i april.

Som vanligt kontrollerar vi att vi utfört vad som beslutades och diskuterar nya utvecklande objekt. Objekten ska vara inom tekniska nämndens ansvarsområde och får inte vara kostnadsdrivande. Orten ska vara överens om sina önskemål om förbättringar.

Förutom nya objekt som är utvecklande för orten önskar vi diskutera om det finns några platser eller andra saker som gör att ni känner er otrygga. Tätortsvandringarna vänder sig till föreningar i kommunen.

Vi önskar få in era förslag i förväg. Skicka dessa till Mikael Jönsson på epost: mikael.jonsson@vara.se eller per brev till Vara kommun. Det underlättar vårt arbete med skriftlig sammanställning och kostnadsbedömning av förslagen. Vi fortsätter att ha ett uppsamlande möte för alla föreningar och för allmänheten i Vara den 3 maj.

Datum

3 april – Tråvad, Larv, Vedum
10 april – Håkantorp, Levene, Jung, Öttum, Kvänum
24 april – Helås, Arentorp, Tumleberg, Emtunga, Vara

Efter att mötena har genomförts så pågår en beslutsprocess:

  1. Sammanställning av alla förslag i ett dokument, där förslagens kostnad bedöms och ägarförhållanden m.m. undersöks.
  2. Nämnden sammanträder den 20 maj och fattar beslut. Beslutet kan bli något annat än beslutsförslaget.
  3. När beslutsprotokollet är justerat så skickas ett brev till intresseföreningarna med utfallet av årets tätortsvandringar, samt till lokalpressen.
  4. Därefter kan genomförande av åtgärderna påbörjas av tekniska förvaltningen.

Kan du inte delta på tätortsvandringen kan du ändå göra din röst hörd genom att skicka in dina förbättringsförslag till Bättre Vara.

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.