Medborgarlöfte

Det pågår ett arbete med att ta fram ett nytt medborgarlöfte för 2020 men i väntan på att det ska bli klart gäller medborgarlöftet för 2019.

 

Under 2019 lovar Polisen och Vara kommun ett fortsatt fokus på skapa trygga miljöer i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar samt att gemensamt förebygga och förhindra bruk av droger.

Ett medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Lägesbild – identifierade områden
Under det gångna året har Vara kommun och polis mött cirka 350 invånare vid olika dialogmöten. Invånarna har även svarat på en enkät via kommunens hemsida. Resultatet visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och lyfter vissa områden som extra viktiga.

Resultatet tillsammans med statistik visar att följande fokusområden ska vara prioriterade:

 • Miljöer som upplevs otrygga i centrala Vara samt vid skolor och fritidsgårdar i hela kommunen.
 • Narkotika och andra droger främst bland ungdom.
 • Skadegörelse i samhället.

Vårt löfte till medborgarna
Med samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund lovar polisen och Vara kommun ett fortsatt fokus på otrygga miljöer i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar samt att gemensamt förebygga och förhindra bruk av droger.

Aktiviteter under 2019

Polisen lovar medborgarna:

 • Polisiär närvaro. Synlighet och närvaro genom patrullering, tillsyn och trafikkontroller med fokus på platser som upplevs mindre trygga eller som är brottsutsatta.
 • Förebyggande åtgärder för att förhindra drogmissbruk. Polisen ska genomföra förebyggande narkotikasök med hund på högstadie- och gymnasieskolor i kommunen samt insatser mot narkotikaanvändning bland ungdomar.

Vara kommun lovar medborgarna:

 • Ökad samverkan för trygghet. Förhindra och förebygga utanförskap, våld och missbruk med särskild fokus på ung-
  domar, genom att exempelvis anpassa kommunens drog-
  policy och annan policy av relevans som styr polisens möjlighet att arbeta drogförebyggande.
 • Utökad övervakning. Vid behov införa utökad övervakning vid skolor, resecentrum eller vid andra utsatta platser i syftet att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla.

Tillsammans lovar polisen och kommunen:

 • Tätortsvandringar. Genomföra tätortsvandringar i samverkan med intresseföreningar.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten i Vara kommun så är du välkommen att höra av dig till kommunpolisen eller till Vara kommun.

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis
Tel 010- 565 88 55
torbjorn.walthersson@polisen.se

Camilla Mahlberg
Integrationsstrateg
Vara kommun
Tel 0512-311 25
camilla.mahlberg@vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.