Medborgarlöfte

Här presenteras Polisens och Vara kommuns gemensamma löfte till medborgarna i Vara kommun under 2020.

Bild på en kvinna och ett barn.

Under 2020 lovar Polisen och Vara kommun att fokusera på trygghetsskapande insatser med särskild inriktning på miljöer som kan upplevs otrygga i centrala Vara, vid skolor och fritidsgårdar samt gemensamt förbygga och förhindra bruk av droger.

Ett medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse i det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Lägesbild – identifierade områden

I de medborgardialoger och enkätundersökningar som genomförts har polis och kommun mött medborgare i syfte att ta fram en lägesbild och göra prioriterade insatser för att skapa en tryggare kommun.

Lägesbilden visar att medborgarna önskar en mer synlig och tillgänglig polis och pekar också ut några områden som extra viktiga för en ökad upplevd trygghet. Vidare visar medborgardialogerna och enkätundersökningarna på en oro för droger, trafik och inbrott.

Lägesbild och resultat av de olika undersökningarna tillsammans med statistik visar att följande områden är att prioritera i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet:

 • Miljöer som upplevs otrygga i centrala Vara samt
 • vid skolor och fritidsgårdar i hela kommunen.
 • Narkotika och andra droger främst bland ungdom.
 • Bostadsinbrott och skadegörelse.

Vårt gemensamma löfte till medborgarna i Vara kommun 2020

För en ökad upplevd trygghet i Vara kommun ska Polisen och Vara kommun i samverkan förebygga och förhindra bruk av droger på offentliga platser och i skolmiljö. Vidare ska parterna förhindra och förebygga brukandet av alkohol och droger och kriminalitet i trafiken samt förebygga och förhindra inbrott, stölder och skadegörelse.

Aktiviteter under 2020

Polisen lovar medborgarna:

Polisiär närvaro och förebyggande insatser mot bostadsinbrott

 • Polisen ska vara synlig genom återkommande fotpatrullering på platser som kan upplevas som otrygga enligt lokalt framtagen lägesbild vid VEST-möten.
 • Genomföra trafikkontroller med fokus på livsstilskriminella, drogpåverkade förare, hastighet och annat trafikfarligt beteende på platser som upplevs som mindre trygga eller som är brottsutsatta enligt aktuell lägesbild som tas fram vid VEST-möten.
 • Polisen ska erbjuda och medverka vid uppstart av Grannsamverkan.

Förebyggande åtgärder för att förhindra drogmissbruk

 • Polisen ska, genom besök på skolor och fritidsgårdar, ha täta kontakter med skola, fritid och socialtjänst för att tidigt upptäcka bruk av droger bland ungdomar samt genomföra förebyggande insatser på initiativ och medverkan från skolan mot användande av droger i skolmiljö.

Vara kommun lovar medborgarna:

Ökad samverkan för trygghet

 • Vara kommun ska ha beredskap och resurs för att kunna genomföra orossamtal, förhindra och förebygga utanförskap, fysisk och psykisk ohälsa, våld och missbruk med särskild fokus på ungdomar.

Åtgärder för en trygg miljö

 • Vara kommun ska ansvara och göra åtgärder för en trygg miljö. Detta innebär exempelvis att införa utökad övervakning vid skolor, resecentrum eller vid andra utsatta platser i syftet att skapa en trygg och säker offentlig miljö för alla.
 • Vid behov vara delaktig vid grannsamverkan.

Tillsammans lovar Polisen och kommunen:

Tätortsvandringar

 • Genomföra tätortsvandringar och dialogmöten med tillhörande uppföljning och återkoppling.

Vi vill höra dina åsikter

Har du synpunkter, tips, och idéer kring hur vi ytterligare kan öka tryggheten i Vara kommun så är du välkommen att höra av dig till kommunpolisen.

Torbjörn Walthersson
Kommunpolis
Tel 010- 565 88 55
torbjorn.walthersson@polisen.se

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.