Val till riksdag, kommun och region 2022

På Varas kommuns webbplats kan du läsa mer om det som specifikt gäller i kommunen under val.

Allmänna frågor om val hänvisas i möjligaste mån till Valmyndighetens webbplats.

Vi söker röstmottagare till valåret 2022

Är du intresserad av demokratifrågor? Är du strukturerad, hjälpsam och vill göra en insats för samhället? Då är uppdraget som röstmottagare i valet något för dig! Den 11 september är det val till riksdag, kommun och region och valnämnden i Vara kommun behöver nu rekrytera ytterligare röstmottagare till kommunens vallokaler. Vi söker dig som vill…

Hjälp vid röstning

Du kan få hjälp att rösta i vallokalen om du behöver det. Du kan också utse ett bud som lämnar in din röst, om du inte kan ta dig till vallokalen eller i vissa fall få hjälp av ambulerande röstmottagare. Hjälp i röstningslokal eller i vallokal Du som inte själv kan göra i ordning din…

Valdistrikt och vallokaler

Vara kommun är indelat i nio valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och består av 1 000-2 000 röstberättigade. På väljarens röstkort framgår vilket valdistrikt hen tillhör. Kartor valdistrikt Valdistrikt Vara kommun kartbild Valdistrikt Vara kommun Vara Centrum Vallokaler I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler…

Gula, vita och blåa valsedlar.

Om valsedlar

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt.…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.