Om valsedlar

Gula, vita och blåa valsedlar.

Vallagen reglerar inte exakt hur valsedlarna ska ordnas, dvs. om de ska läggas i valsedelsställ eller på bord, inte heller i vilken ordning partierna ska ligga. Alla valsedlar ska tillhandahållas på ett likformigt sätt, på en och samma plats. Valmyndigheten rekommenderar att valsedelsställ alltid används för att säkerställa att valsedlarna presenteras på ett likvärdigt sätt.

Anmälda partier

Endast de partier som anmält att de deltar i valet ska få sina valsedlar utlagda. Ett parti som inte anmält deltagande i valet till Valmyndigheten ska nekas att lägga ut sina valsedlar, även om partiet tryckt upp valsedlar. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar innan valdagen. Det finns inget krav på att röstmottagarna ska meddela partierna när de börjar ta slut.

Utplacering av valsedlar

Vissa valsedlar ska enligt lag finnas i alla vallokaler och röstningslokaler. Även blanka valsedlar ska tillhandahållas. Alla valsedlar läggs ut av röstmottagare i valsedelställen.

Partivalsedlar ska finnas utlagda för de partier som vid senaste riksdagsvalet fått mer än 1 %. Det ska också finnas partivalsedlar utlagda för de partier som är representerade i aktuell kommun eller region. Partivalsedlarna läggs endast ut om partiet har begärt det.

Antal röstberättigade per valdistrikt

Den 1 mars 2022 presenterade Valmyndigheten statistik över antalet röstberättigade per valdistrikt. Vara har nio valdistrikt där antalet röstberättigade till kommunfullmäktige är:

Arentorp 1 328 personer
Kvänum 1 757 personer
Larv 1 111 personer
Levene 1 420 personer
Skarstad 1 409 personer
Vedum 1 677 personer
Vara Centrum 1 212 personer
Vara Västra 1 373 personer
Vara Östra 1 520 personer

Inlämning av valsedlar

För att partiers valsedlar ska läggas ut måste de lämnas in till kommunens valkansli i god tid innan valet. Kontakta val@vara.se för att anmäla inlämning senast den 31 juli 2022.

Läs mer om valsedlar på Valmyndighetens hemsida.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.