Valdistrikt och vallokaler

Kartbild över Vara kommuns valdistrikt.

Vara kommun är indelat i nio valdistrikt. Ett valdistrikt är ett geografiskt område och består av 1 000-2 000 röstberättigade.

På väljarens röstkort framgår vilket valdistrikt hen tillhör.

Kartor valdistrikt

Valdistrikt Vara kommun
Valdistrikt Vara kommun detaljerad kartbild
Vara Centrum (med nytt valdistrikt)

Vallokaler

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta där.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.