Vem får rösta?

För att ha rösträtt måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen, det gäller vid alla val. Det är inte bara åldern som avgör om du får rösta. Det finns särskilda regler för val till kommun, landsting och riksdag.

Pass och röstkort.

För att få rösta måste du vara med i röstlängden. Röstlängden är en lista med namn på alla som har rösträtt. Det är i röstlängden som du prickas av när du har röstat. Din rösträtt bestäms av de uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar innan valet. För utlandssvenskar och utländska EU-medborgare finns särskilda regler.

Rösträtt till riksdagen

Du har rösträtt till riksdagen om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • Senast på valdagen fyller 18 år.
  • Är folkbokförd i kommunen/regionen och är svensk medborgare, medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge.
  • Är medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.