Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras med ny information.

 

Logotype för Divos. Två händer som kupas runt en lysande klot.

DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg

DiVOS – ett tvåårigt projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, med fokus att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. DiVOS är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Sammanlagt kommer cirka 3 300 anställda inom vård och omsorg i de medverkande kommunerna att nås…

Fotografi på kvinna som representerar anställda som ingår heltidsresan.

Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som syftar till att heltid ska bli norm Vara kommun. Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer…

Bilden visar Kommunhuset i Vara

Förstudie om lokalbehov för bibliotek, kulturskola och kommunhus

Här kan du läsa mer om kommunens lokalutredning – en förstudie om lokalbehoven för bibliotek, kulturskola och kommunhus. Arbetet med förstudien har pågått under hela 2022. I mars och april 2023 är förstudien på remiss i samtliga nämnder, som ges möjlighet att lämna synpunkter. Svar ska ha inkommit senast den 21 april och efter det…

Telefonist som svarar i telefon

Kontaktcenter – en väg in

Den 21 september 2023 kommer det att bli ännu enklare för Varabor att komma i kontakt med Vara kommun och få svar på sina frågor. Då öppnar nämligen vårt nya kontaktcenter! Det ska vara enkelt att kontakta Vara kommun oavsett vilken kanal man väljer; webbplats, sociala medier, e-tjänster, telefon, e-post eller besök. Som kommuninvånare ska…

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.