Våra projekt

På den här sidan kan du läsa om kommunens olika projekt. Du kan följa projektens gång då sidorna ständigt uppdateras med ny information.

 

DiVOS – Digital kompetens inom Vård & Omsorg Skaraborg

DiVOS – ett tvåårigt projekt som beviljats medel från Europeiska socialfonden, ESF, med fokus att öka den digitala kompetensen inom vård och omsorg. DiVOS är ett samverkansprojekt mellan sex kommuner i Västra Skaraborg; Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Sammanlagt kommer cirka 3 300 anställda inom vård och omsorg i de medverkande kommunerna att nås…

Heltidsresan

Nu har Heltidsresan startat! Ett utvecklingsprojekt som syftar till att heltid ska bli norm Vara kommun. Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.