Heltidsresan

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som syftar till att heltid ska bli norm Vara kommun.

Fotografi på kvinna som representerar anställda som ingår heltidsresan.

Kommuner, landsting och regioner har ett stort rekryteringsbehov framöver. Behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som många medarbetare går i pension. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och samtidigt få tillgång till mer personal. Det förutsätter att deltidsanställningar ersätts med heltidsanställningar och att deltidsarbete ersätts med heltidsarbete.

I Vara kommun har en projektgrupp tillsatts och påbörjat arbetet ”Heltid som norm”. Projektet ska förankras bland kommunens politiker, chefer och medarbetare. Först ut med införandet är Socialförvaltningen där vi inleder med Lingonet, Laurentius och Götgatan. Efter utvärdering kommer införandet ske succesivt på övriga enheter i socialförvaltningen. Övriga förvaltningar kommer att involveras efter hand.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.