Kvarteret Sprinten

Just nu bygger vi framtidens mötesplats för bildning och kultur i Vara – Kvarteret Sprinten.

Kvarteret Sprinten invigs den 3 november 2019.

 

Det här är Sprinten

Kvarteret Sprinten ska bli en kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar, och öka flödet av besökare till kommunen. Något som gynnar allt från kommunens verksamheter till företag, föreningar och handel. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business. En helt ny byggnad på ca…

Frågor och svar

Här har vi samlat en rad frågor och svar om Kvarteret Sprinten och de satsningar som nu görs där. Varför satsar kommunen på Kvarteret Sprinten? Inom Skaraborgs kommunalförbund har en omfattande studie gjorts för att utröna vilka faktorer som är viktiga för att locka människor till att bo och verka i vår bygd. Tillgång till…

Tidplan

  Den nya skolbyggnaden till Academy of Music and Business, AMB, är färdigbyggd och inflyttning skedde till höstterminen 2018. Blackboxen beräknas invigas under hösten 2019. Ny entréflygel och nya klassrum mot Allégatan för Lagmansgymnasiet, administrationslokaler och lokaler för IM samt kökets om- och tillbyggnad färdigställs successivt, beräknas vara klart under hösten 2019.

Lagmansgymnasiet

Projekt Sprinten är en av Vara kommuns största satsningar någonsin. När nu framtidens mötesplats för utbildning och kultur växer fram i Vara spelar Lagmansgymnasiet en central roll. Utvecklingen av Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever. Inom projektet ryms bland annat en helt ny entréflygel…

AMB - Academy of Music and Business

En stor och viktig del i projekt Sprinten är den helt nya byggnad på cirka 2000 kvadratmeter som inhyser AMB, Academy of Music och Business. Byggnationen innefattar bland annat lokaler för musikproduktion, dans, sång, skolsalar, administration samt inspelningsstudios. Utbildningen startade höstterminen 2017 och de flyttade in i sina nya lokaler höstterminen 2018. Academy of Music & Business är en unik…

Vara Konserthus

Vara Konserthus invigdes hösten 2003 och har sedan dess haft en självklar roll i det västsvenska kulturutbudet. Konserthuset har idag nått taket för vad dess verksamhet kan innehålla med befintliga lokaler. Projekt Sprinten möjliggör för konserthuset att fortsätta växa och vara en drivande aktör för utvecklingen inom turism, kultur och besöksnäring i Vara kommun och Västra Götaland.…

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.