Det här är Sprinten

Kvarteret Sprinten ska bli en kulturell mötesplats för studenter, besökare och invånare i alla åldrar, och öka flödet av besökare till kommunen. Något som gynnar allt från kommunens verksamheter till företag, föreningar och handel. I projektet ingår nybyggnation av skollokaler till den gymnasiala friskolan Academy of Music and Business. En helt ny byggnad på ca 2000 kvm. I projektet ingår även om- och tillbyggnad av Lagmansgymnasiet och Vara konserthus för att bättre kunna möta besökare och elevers behov. Bland annat ska en helt ny lokal, en så kallad blackbox, byggas som ska erbjuda plats för större möten och aktiviteter.

Kvarteret Sprinten- en del av Skaraborgs utveckling

Kvarteret Sprinten är inte bara Varas kommuns framtida mötesplats för bildning och kultur utan också en viktig pusselbit i utvecklingen av Skaraborg som besöksmål, näringsliv och en plats att bo på. Ett nav där skolungdomar, besökare, företag, föreningar och kommuninvånare kan mötas, samverka och utvecklas tillsammans och där den minsta gemensamma nämnaren är kultur. Kultur i dess vidaste bemärkelse, alltifrån skolungdomens vardagliga inhämtning av kunskap och utövande av fritidsaktiviteter till den mest kvalificerade scenkonsten.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.