Lagmansgymnasiet

Projekt Sprinten är en av Vara kommuns största satsningar någonsin. När nu framtidens mötesplats för utbildning och kultur växer fram i Vara spelar Lagmansgymnasiet en central roll.

Bilden visar huvudentrén på Lagmansgymnasiet

Utvecklingen av Sprinten är en möjlighet för Lagmansgymnasiet att förändra och förbättra sin verksamhet i syfte att attrahera fler elever. Inom projektet ryms bland annat en helt ny entréflygel samt nya lektionssalar. Skolans nuvarande lokaler kommer att moderniseras och fräschas upp samtidigt pågår diskussioner om ytterligare utveckling och förändring av skolans lokaler. Om- och tillbyggnaden innebär att Lagmansgymnasiet får en ytökning på cirka 1000 kvadratmeter.

– Den nya entrén kommer att bli en tydlig och välkomnande väg in i Lagmansgymnasiet. Elever, personal och besökare kommer mötas av en ljus och luftig miljö, öppna ytor med fristående grupprum och glesa studieplatser samt möbelgrupper för samkväm. Man kommer även se den nya utemiljön. Under den varma årstiden kommer denna gård kunna användas för utevistelse och såväl personal som elever kan sitta på utemöbler och fika. Detta blir den miljö som möter elever och personal dagligen samt våra gäster vid besök. Det här kommer att lyfta hela skolan och bidra till att göra Lagmansgymnasiet ännu mer attraktivt i vår konkurrensutsatta värld, säger rektor Harald Lundqvist.

Lagmansgymnasiets lokaler kommer att kopplas ihop med de nybyggda lokalerna för AMB och på så sätt skapa ett naturligt flöde för elever och personal.

 

 

 

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.