Torsgårdsskolan: om- och tillbyggnation

Vad är det som händer på Torsgårdsskolan?

Nu är om- och tillbyggnation av Torsgårdsskolan i Vara klar. Bygget har resulterat i en skola för förskoleklass upp till tredje årskurs. Lokalerna har tolv klassrum, grupprum, matsal med tillagningskök, biblioteksdel, personalrum och fritidslokaler.

För att skapa en skola ur ett mer hållbart perspektiv har det på delar av taket att placerats solceller. Delar av taket har dessutom ett sedumtak, vilket är ett tak med levande växter som takbeläggning. Sedumtak är på flera sätt miljövänliga, exempelvis då de tar upp och binder föroreningar i luften och isolerar byggnaden året runt vilket ger en jämnare inomhustemperatur.

Ombyggnationer har också gjorts på Ritaregården, byggnaden till vänster om Torsgårdsskolan där Torsgårdens förskola närmast hade verksamhet. Där är det NO-sal, musik- och rörelserum samt fritidslokaler. Elevhälsan kommer dessutom att ha verksamhet i en del av byggnaden.

Varför behövs en om- och tillbyggnation?

Det är i dagsläget trångt på förskolorna och skolorna i Vara tätort. Om- och tillbyggnationen av Torsgårdsskolan gör att Västra skolan kan bli en renodlad förskola, medan Parkskolan blir en mellanstadieskola för årskurs 4 till 6. Byggnationen skapar en långsiktig lösning med utrymme för att elevantalet kan öka i Vara tätort.

Då Västra skolan blir en renodlad förskola kommer även här att genomföras anpassningar i lokalerna för att skapa ett bättre inomhusklimat samt utemiljö.

Vilka ska gå på skolan?

Skolan kommer att bedriva verksamhet för förskoleklass upp till årskurs 3.

När beräknas skolan öppna?

Skolan beräknas vara klar vårterminen 2019.

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.