Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat!

Fotografi från tidigt 1900-tal med 6 personer i tidstypiska kläder och en motorcykel med sidovagn

Aktuellt från kommunarkivet

  • Under november presenterar arkivet bland annat 12 vykort av stationshuset ur Jerker Petterssons samling, dokumentation från den sista avrättningen i Naum och bilder på minnesstenen.
  • Under december presenteras 8 julvykort ur Jerker Petterssons samling och intervju ur Vara hembygdsförenings samlingar.

Välkommen in och upptäck kommunens historia på webbarkiv.vara.se

Adress

Torggatan 22
534 31 Vara

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.