Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat!

Välkommen in och upptäck kommunens historia på webbarkiv.vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.