Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat!

Fotografi från tidigt 1900-tal med 6 personer i tidstypiska kläder och en motorcykel med sidovagn

Välkommen in och upptäck kommunens historia på webbarkiv.vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.