Varas webbarkiv

Varas kommunarkiv är en helt unik samling med gamla handlingar, texter, fotografier och ljudupptagningar. Allt sökbart och digitaliserat!

Fotografi från tidigt 1900-tal med 6 personer i tidstypiska kläder och en motorcykel med sidovagn

Aktuellt från kommunarkivet

  • Under november presenterar arkivet bland annat 12 vykort av stationshuset ur Jerker Petterssons samling, dokumentation från den sista avrättningen i Naum och bilder på minnesstenen.
  • Under december presenteras 8 julvykort ur Jerker Petterssons samling och intervju ur Vara hembygdsförenings samlingar.

Välkommen in och upptäck kommunens historia på webbarkiv.vara.se

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.