Vuxna på stan

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon vuxen att prata med – någon annan än deras lärare, förälder eller någon myndighetsperson.

Bild föreställande vuxna på stanTre personer nattvandrar i Vara.

Därför söker vi nu dig, över 25 år, som vill engagera dig ideellt genom att nattvandra! Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Att nattvandra är ett enkelt sätt att bidra med viktigt stöd för våra unga. Det skapar en social trygghet och handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna eller kanske plåstra om.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att nattvandra? Du hittar den senaste informationen om datum och kan lämna din intresseanmälan på Vuxna på stans Facebook-sida eller till Torsbo fritidsgård, tel. 0512-311 18.

Personuppgiftsbehandling

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad förväntas jag göra under de kvällarna jag går?

 • Ta på dig en Vuxna på stan-väst. Det finns 8 stycken rosa västar med text ”Vuxna på stan” att hämta ut på Ica Kvantum den kvällen du går.
 • Du går tillsammans med de andra Vuxna på stan på gator och i områden i Vara där behov finns under kvällen och håller ögon och öron öppna.
 • Du pratar med ungdomar som befinner sig ute.
 • Du har inga befogenheter att ingripa.
 • Du ringer Polis om det är något akut på telefon 112.
 • Någon huvudansvarig utses vid varje tillfälle som även tar ansvar för att rapportera in i Facebookgruppen om hur kvällen varit, var man vandrat och tips för de som går vid nästa tillfälle om platser att gå på. Tänk på att du INTE lämnar någon personlig information på Facebook som kan vara känslig.
 • Du kan byta telefonnummer med lokal polis under kvällen, så att ni kan ha kontakt

Varför är det en bra grej att vara vuxen på stan?

 • Du bidrar till ett tryggt och trevligt samhälle.
 • Det kan kännas öde och otryggt i ett samhälle på natten för många ungdomar, du bidrar genom att finnas där och göra det tryggare.
 • Du kan bidra till att förhindra brott bara genom att gå omkring och röra dig i samhället.
 • Du är en viktig vuxen förebild som ungdomar kan prata med.
 • Du hjälper till att skapa en trygg och trevlig miljö, ju fler som är ute på kvällar och nätter och visar sig, desto lugnare och tryggare.

E-tjänster och Självservice

I vår självserviceportal kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.