Vuxna på stan

Som vuxna har vi ansvar för att våra ungdomar skall trivas i vårt samhälle. Många ungdomar behöver ibland bara någon vuxen att prata med – någon annan än deras lärare, förälder eller någon myndighetsperson.

Därför söker vi nu dig, över 25 år, som vill engagera dig ideellt genom att nattvandra! Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. Att nattvandra är ett enkelt sätt att bidra med viktigt stöd för våra unga. Det skapar en social trygghet och handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, lyssna eller kanske plåstra om.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att nattvandra? Lämna din intresseanmälan här.
Vi kontaktar dig inför nästa nattvandringstillfälle.

Personuppgiftsbehandling

Genom att lämna in din intresseanmälan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter.
Personuppgifterna kommer bara behandlas för det ändamål som anges i samtyckesmeningen ovan. Den rättsliga grunden för behandlingen är detta samtycke. De personuppgifter som behandlas är endast de som anges i samtyckesmeningen ovan. Du har rätt att få en bekräftelse om kommunen behandlar personuppgifter om dig, samt i sådant fall information om behandlingen och om vilka personuppgifter som kommunen har registrerade om dig. Du kan även begära ut en kopia av dessa. Om personuppgifter om dig är fel eller missvisande har du en rätt att få dessa korrigerade. Du kan också invända mot behandlingen, kräva att personuppgifterna raderas, eller att behandlingen av dem begränsas (en markering att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till ett visst syfte), eller att de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet).

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, var god kontakta personuppgiftsansvarig, som i detta fall är kommunstyrelsen: vara.kommun@vara.se
Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud på telefon 0510-77 12 50, alternativt e-post v6dataskyddsombud@goliskait.se.
Du har rätt att inge klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen som du når via e-post på datainspektionen@datainspektionen.se
Om du vill veta mer om kommunens behandling av personuppgifter kan du läsa om det på: //vara.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter

Kontakt

Självservice

På självservice kan du som är privatperson, företagare eller som representerar en förening, komma i kontakt med kommunen och utföra dina ärenden via e-tjänster och blanketter.