Artikeln publicerades 28 april 2023

Arbete på Tingshusgatan i Vara

Vara kommun genomför just nu ett byte av VA-anläggningen på Tingshusgatan.

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi på Tingshusgatan mellan Rådmansgatan och Nygatan. Tingshusgatan är avstängd för genomfart.

Med start vecka 34 kommer korsningen Olas gränd/Bangårdsgatan och Tingshusgatan att stängas av under cirka tre veckor.

Hur påverkas boende på och omkring Tingshusgatan av arbetet?

Under tiden för arbetet kommer trafiken längs gatan stängas av och parkering är inte tillåtet. Genomfartstrafik kommer att ledas om. Följ skyltning på plats.

Varför utförs arbetet?

Nuvarande VA-anläggning är uttjänt. I samband med det kommer även trafiksäkerhetshöjande åtgärder att utföras, såsom säkrare passager för gång och cykel.

När beräknas arbetet vara klart?

Går allt enligt plan kommer arbetet att vara klart i slutet av september 2023.