Carina Edling

Telefonist/receptionist på Kommunikationsavdelning

Du kan nå mig via e-post (carina.edling@vara.se).

Kollegor till Carina Edling på Kommunikationsavdelning