Gunilla Borg

Telefonist/receptionist på Kommunikationsavdelning

Du kan nå mig via e-post (gunilla.borg@vara.se).