Jennie Lineruth

Administratör på Plan- och tillväxtenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31789 eller via e-post (jennie.lineruth@vara.se).