Karin Karlsson

Planarkitekt på Plan- och tillväxtenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31893 eller via e-post (karin.karlsson2@vara.se).