Kjell Karlsson

Miljö/Byggchef på Miljö- och byggenhetenPlan- och tillväxtenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31111 eller via e-post (kjell.karlsson@vara.se).