Kristina Johansson

Enhetschef på Chefer ÄO

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31275 eller via e-post (kristina.johansson@vara.se).