Lina Alfredsson Mihlzén

Hållbarhetsstrateg på Stab Utv och Service

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31112 eller via e-post (lina.alfredsson-mihlzen@vara.se).