Lovisa Tavaststjerna

Samhällsplanerare på Plan- och tillväxtenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31069 eller via e-post (lovisa.tavaststjerna@vara.se).