Mikko Mäkelä

Mark/Exploatstr på Plan- och tillväxtenheten

Du kan nå mig på telefonnummer 0512-31060 eller via e-post (mikko.makela@vara.se).

Kollegor till Mikko Mäkelä på Plan- och tillväxtenheten