Artikeln publicerades 5 juli 2023

Välkommen till ett nytt läsår

Nu börjar ett nytt läsår hos oss på Lagmansgymnasiet. Välkommen säger vi till alla nya elever och välkommen åter till våra gamla elever.

Årskurs 1 börjar den 22 augusti med upprop i aulan klockan 08.45. Rektorerna hälsar välkomna och därefter samlas man klassvis med sin mentor. Du slutar senast klockan 16.00.

Årskurs 2 och 3 börjar den 23 augusti klockan 8:45 med mentorstid. Från klockan 9:30 följer du ditt ordinarie schema.

För dig som är ny

Hej! här hittar du svar på de vanligaste frågorna om skolstarten.

Går bussarna?

Kommunens bussar (Larssons) går som vanligt från första skoldagen. I första hand erbjuds elever att åka med kommunens upphandlade skolskjutsar och då behövs inget skolkort. Du behöver inte ansöka om skolkort för Västtrafikbussarna eftersom skolan får ut klasslistor över vilka som är berättigade.
Däremot måste du som är folkbokförd i Trollhättan, Vänersborg eller Alingsås ansöka om skolkort i din egen kommun som då utfärdar skolkorten.

Om du är berättigad till Västtrafikkort kommer du att få det din första skoldag men åker gratis in till skolan på morgonen skolstartsdagen. Västtrafiks hålltider hittar du i deras app.

Hur hittar jag på skolan?

Mentor och din klass kommer att ha rundvandring under den första dagen.

Hur ser jag mitt schema?

Första dagen får du ett schema av mentor. Du kan också se ditt klasschema på www.lagmansgymnasiet.se. Observera att det i början av terminen ofta sker ändringar i schemat.

Vilken klass ska jag gå i?

Har du till exempel kommit in på byggprogrammet kommer du att gå i byggklassen, BA23.

Får jag ett skåp?

Ja, under de första dagarna får du ett skåp som du själv skaffar ett hänglås till.

När får jag en dator?

Inom de två första veckorna.

Vad gör jag om jag är sjuk de första dagarna?

Vårdnadshavare anmäler frånvaron via Edlevo med e-legitimation. Du hittar inloggning till Edlevo på vår hemsida.

Vad händer på skolan?

Se elevalmanackan på It’s learning, våra infoskärmar på skolan eller www.lagmansgymnasiet.se

Vart vänder jag mig med frågor?

Fråga lärarna eller gå till expeditionen. Där finns skoladministratör, rektor, skolsköterska, SYV, kurator,
specialpedagog, vaktmästare med flera. Alla i personalen har dessutom en namnbricka på sig.

Behöver du fråga något innan skolstarten kan du alltid ringa expeditionen, tel. 0512-311 86, 311 87, alternativt mejla lagmansgymnasiet@edu.vara.se