E-cigaretter

Om du vill börja sälja e-cigaretter till konsumenter ska du anmäla det till Miljö- och byggnadsnämnden innan försäljningen börjar.